Etikett: Hemtjänst

Risk för undernäring bland äldre i hem och boenden

Äldre med hemtjänst och i äldreboende har hög risk att drabbas av undernäring. Därför är individuella måltidslösningar i hemtjänsten viktig, enligt Livsmedelsverket. Men bara hälften av alla kommuner erbjuder individuella lösningar i hemtjänsten och bara 60 procent av kommunerna erbjuder sex måltider dagligen på samtliga boenden, vilket Livsmedelsverket rekommenderar.

Tekniken ger kvalitet i nära vård

– Jag älskar mitt jobb. Jag hoppas jag kan vara kvar till pensionen. Annelie Höglund, 56, har arbetat inom hemtjänsten i Kramfors i över 20 år. Nu går vi utefter Strandvägen på södra sidan om riksvägen, som delar hennes arbetsområde i centralorten. Här står fyra höghus med ett 80-tal boende med hemtjänst. Ny teknik och en smartphone har revolutionerat arbetet, spar tid och planering.

Stora skillnader i omvårdnad i äldreomsorgen

Det finns stora skillnader i hur kommunerna arbetar med att förebygga undernäring, trycksår, fallskador och nedsatt munhälsa hos äldre. Och de som har hemtjänst möter fortsatt många olika personal, mellan 7-23 personer under en tvåveckorsperiod. Socialstyrelsens öppna jämförelser visar på brister vård och omsorg om äldre.

Ingen lättnad för personal inom äldreomsorgen

En ny rapport från Stockholms universitet visar att det är fortsatt stressig och minutstyrt för personalen inom hemtjänsten. Detta blir kännbart för de äldre som möter stressad personal, och inte sällan får acceptera att de får många besök vid behov av olika hjälpinsatser. Men det är också en situation som tär på personalen som inte orkar arbeta ett helt arbetsliv, eller slutar i förtid.