360 kronor till 840 kronor i höjda pension 2022

Den totala pensionen, inklusive tjänstepension, höjs med mellan 360 kronor och 840 kronor per månad efter skatt för åtta av tio pensionärer från januari 2022. Det kan också bli en lägre höjning av pensionen. Hur stor höjningen blir skiljer sig mellan olika grupper.

Höjningen av pensionen blir högre för 2022 jämfört med 2021 vilket till största del beror på en starkare inkomstutveckling i samhället under 2021 jämfört med 2020.
Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 2,5 procent för 2022. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner, höjs med 1,5 procent.

Premiepensionens utveckling beror på dina premiepensionsfonders värdeutveckling, eller på återbäringsräntan om du har valt traditionell försäkring.
Vill du se din pension kan du logga in på Mina pension  och se dina kommande belopp för 2022.

Text Ullacarin Tiderman Foto Pensionsmyndiheten