Får du en inkomspension som överstiger 13 630 kronor per månad betalas det inte ut något grundskydd.

Mindre än 32 000 i månaden då blir du fattigpensionär

Det krävs en månadsinkomst på drygt 32 100 kronor för att pensionen inte ska hamna under fattigdomsgränsen. Pensionen blir då – efter 40 års arbete – 13 630 kronor i månaden.

Med en lägre månadslön kommer pensionen för en ensamståend att fyllas ut med bidrag. Då kan man vara berättigad till något av pensionens så kallade grundskydd – garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

13 630 – fattigdomsgränsen
Pensionsmyndigheten har räknat ut vilken månadslön som krävs för att ensamstående ska nå en viss pensionsnivå. Nivån på pensionen beror på den inkomstpension du får beräknat på din livsinkomst. Får du en inkomspension som överstiger 13 630 kronor per månad betalas det inte ut något grundskydd – det vill säga garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Beloppet 13 630 kronor motsvarar dagens gränsvärde för relativt låg ekonomisk standard, den så kallade fattigdomsgränsen.

Hög lön och 40 år i Sverige
Pensionsmyndighetens beräkningar visar att det krävs en inkomst på drygt 32 100 kronor per månad för att inget grundskydd ska betalas ut. Beräkningarna baseras på en ensamstående person som är född 1956 och som har arbetat i 40 år och som pensionär har en bostadskostnad om 5 030 kronor per månad.

För den som har arbetat färre år krävs en högre månadslön för att inte något av pensionssystemets grundskydd ska betalas ut. För de som är sammanboende är den lön som innebär att inget grundskydd betalas betydligt lägre. Samboende kvalificerar mer sällan till grundskydd.

  • Färre arbetade år – då träder grundskyddet in
    Om man arbetat kortare tid än 27 år, är det oavsett inkomst inte möjligt att få en så pass hög inkomstgrundad allmän pension att garantipension inte betalas ut. Skälet till det är att den högsta årsinkomst som ger pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet är 7,5 inkomstbasbelopp, 42 625 kronor per månad 2021.
    För att nå upp till en pensionsinkomst efter skatt och grundskydd, om 13 630 kronor per månad, gränsen för relativt låg ekonomisk standard, krävs för en ensamstående en lön på cirka 15 000 kronor per månad.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto