Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män som fyllt 50 år att ta ett PSA-prov.

Mustaschkampen slår ett slag för mäns hälsa

En hälsosammare livsstil skulle bespara män en del hälsoproblem, menar Mustaschkampen, en kampanj som drivs i Prostatacancerförbundets regi. Just inför Fars dag vill man uppmärksamma männen lite extra för att uppmuntra alla män och pappor att ta större ansvar för sin hälsa och lägga om till en hälsosam livsstil.

Män lever 3,5 år kortare än kvinnor och har en mer ohälsosam livsstil än kvinnor. Och det är både männens attityd och beteende som behöver förändras. Män motionerar mindre och äter mindre hälsosamt än kvinnor. Män äter betydligt mer skräpmat. Att lägga om sin livsstil, börja motionera och äta hälsosammare kan alla göra och varför inte börja på Fars dag, menar Mustaschkampen.

Pratar inte om hälsa
Män har dessutom betydligt svårare än kvinnor att tala om sjukdomar och hälsa.
Många män är rädda att prata om sjukdomar och berätta om sina innersta tankar. Mycket beroende på traditionella ideal som bygger på att mannen inte vill visa svaghet. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Att män inte vill prata om känslor, sjukdomar och hälsa är huvudanledningen till att svenskar inte vet att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Svenska män har heller inte tagit till sig att prostatacancer går att bota om den upptäcks tidigt.

Fars dag startpunkt
– Om nu männen inte själva kan lägga om till en hälsosam livsstil kanske vi kan göra Fars dag till en dag för alla pappors hälsa då vi inspirerar alla svenska män att påbörja förändringen mot en hälsosam livsstil, säger Kjell Brissman, Prostatacancerförbundets ordförande.
I årets kampanj i november får 600 000 tuber Kalles kaviar nytt utseende. För att stötta Mustaschkampen och påminna alla pappor om vikten av att testa sig för prostatacancer har Kalles odlat mustasch. Som en påminnelse vid frukostbordet.

– Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män som fyllt 50 år att ta ett PSA-prov. Men ofta är det familjemedlemmar som slutligen får män att gå och testa sig. I år får Mustaschkampen ytterligare draghjälp av Kalles. Ju fler vi är som påminner desto bättre. Tillsammans kan vi rädda liv, säger Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen.

Mustaschkampens fem punkter för ett bättre och längre liv:

  1. Motionerna regelbundet. Vi blir spänstigare, gladare, snyggare, får bättre kondition och koncentrationsförmåga samt sover bättre.
  2. Ät rätt och rök inte. Regelbundna måltider och en varierad kost med grönsaker, frukt eller bär till varje måltid. Rökning är i särklass den största bidragande faktorn till cancer och andra livshotande åkommor. Varje år dör 6 500 människor i Sverige i förtid på grund av rökning.
  3. Stressa mindre. För mycket stress i långa perioder kan ge förhöjt blodtryck, minnes- och koncentrationssvårigheter samt i värsta fall hjärtinfarkt och utmattningssyndrom.
  4. Börja tala om din hälsa. Allt för många män har prioriterat jobb och upplever att de inte haft tid att vårda relationerna. Börja tala om din hälsa med dina kompisar/närmaste – då blir det lättare att lägga om till en hälsosam livsstil.
  5. Ta PSA-prov om du är över 50 år. Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Det är därför det är så viktigt att ta PSA-prov, ett enkelt prov som tas på din vårdcentral.

Fakta Prostatacancerförbundet
Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående.
Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto