Vill du delta i en undersökning som ska testa en app? Anmäl på www.sakrasteg.se

Ny app ska säkra stegen

På Umeå universitet pågår för närvarande ett projekt som ska undersöka om man kan minska fallrisken bland äldre med egen träning med hjälp av en applikation – en så kallad app – i telefonen eller på en surfplatta. Den som vill delta kan anmäla sig till forskningsledaren Marlene Sandlund.

Ny app kan minska fallrisk – Vill du delta i studie?

Den vanligaste orsaken till att äldre personer söker hjälp från sjukvården på grund av en skada är att de har ramlat. Ett fall kan orsaka stort lidande för den enskilde och kostnader för samhället.
– Vi har, tillsammans med seniorer, utvecklat en applikation, appen Säkra steg, som man kan använda i smarta telefoner och på surfplattor och som för den äldre ska utgöra ett stöd för att förebygga fall. Applikationen ska nu utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie med nationell rekrytering, säger Marlene Sandlund, universitetslektor Umeå universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi.

Tidigare studier har visat att fall förebyggs av träning när den genomförs i grupp med en ledare eller efter individuella instruktioner av personal som är kunniga i ämnet.
– Men vi vet inte om träning med stöd av en app ger liknande resultat och därför ska Säkra steg utvärderas. Det görs i en studie där deltagarna lottas till en av två grupper. Båda grupperna får varje månad under ett år korta filmer med information för att minska fallrisk, den ena gruppen får dessutom tillgång till appen.
– Med tanke på att antalet äldre ökar under kommande decennier finns det ett stort behov av att utveckla effektiva fallförebyggande program. Om utvärderingen visar positiva resultat kommer appen att göras tillgänglig för alla. På så sätt kan kunskap och appens verktyg spridas även till grupper som idag inte har tillgång till denna information eller möjlighet att delta i en träningsaktivitet.

– Vi vill sprida information om studien så att intresserade kan anmäla sig, säger Marlene Sandlund.

  • För att få delta måste man ha fyllt 70 år. Deltagaren måste tidigare ha ramlat och uppleva att balansen har försämrats under det senaste året, ha tillgång till en smarttelefon eller surfplatta och använda den regelbundet. Du måste också ha en egen e-postadress och förstå svenska i tal och skrift. I dagsläget måste den som anmäler sig också kunna resa sig från en vanlig köksstol utan hjälp från annan person och kunna gå inomhus utan hjälpmedel.
    Mer information om studien finns på hemsidan www.sakrasteg.se där man också kan anmäla sig.

Kontakt:
Marlene Sandlund
Umeå universitet
901 87 Umeå, Sverige
+46 (0)90 786 95 30

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto