Ny årskalender mot fallolyckor

Årskalendern som hjälp att förebygga fallolyckor för 2021 är klar: Den finns i lager och går att beställa kostnadsfritt från Socialstyrelsen.

Kalendern innehåller bra informationsmaterial och tips att använda enskilt eller exempelvis i studiecirkel för att förhindra fallolyckor – materialet handlar om näringsriktig mat, balans- och styrketräning och att ha koll på sin medicinering.
Allt material är kostnadsfritt, även frakten.

Beställ på Socialstyrelsen

Ladda ner kalendern

  • Visste du att fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige?
    Varje år faller närmare 70 000 personer så illa att de behöver läggas in för vård på sjukhus. I snitt är det nästan 200 personer per dag.
    Drygt 1000 personer dör varje år till följd av en fallolycka.
    De flesta som faller är 65 år eller äldre.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto