Nytt material för studiecirkel om mat för äldre

Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. Men med stigande ålder blir maten och den fysisk aktivitet ännu viktigare. Det är naturligt att muskelmassan minskar efter 70 års ålder, men med kunskaper om mat och förståelse för problemet kan bra matvanor och fysiska aktivitet minska muskelnedbrytningen. Om denna kunskap skulle bli allmänt känd redan i god tid, före det att muskelmassan börjar minska, kan sannolikt många äldre få fler aktiva år i livet. Bli klokare gå i en studiecirkel!

En studiecirkel är ett trevligt sätt att inhämta kunskap, ett gemensamt lärande där en grupp tillsammans beslutar hur cirkeln ska läggas upp.

För att på ett enkelt och inspirerande sätt få nya kunskaper kring mat för äldre finns nu materialet Må bra med mat hela livet, ett studiematerial som kan användas i en studiecirkel. En studiecirkel passar för alla som är intresserade av att lära sig mer om maten och dess påverkan på vår hälsa i hög ålder och som på ett personligt sätt vill samtala om detta.  I materialet varvas samtal och inhämtning av kunskap med rörelse, diskussioner och förslag på mellanmål.

Studiecirkeln är uppdelad på fem digitala träffar á cirka två timmar per gång, men beroende av tid för diskussioner kan längden eller antalet träffar anpassas utifrån studiegruppen. Om gruppen har möjlighet att genomföra cirkeln fysiskt är materialet även anpassat för detta. Många studieförbund erbjuder cirkelledarutbildning i hur man genomför cirklar digitalt. Det kan vara bra om cirkelledaren genomgått en sådan före start.
Det krävs inte att cirkelledaren har kunskaper kring kost och motion. Materialet är upplagt så att deltagarna tillsammans går igenom texterna som cirkelledaren skickat ut, före träffen.

Må bra med mat hela livet – En studiecirkel om kost och rörelse för seniorer
För att på ett enkelt och inspirerande sätt tillsammans för grupper att skaffa sig kunskaper kring mat för att må bra finns nu studiematerialet ”Må bra med mat hela livet för fem gruppträffar tillsammans med en cirkelledare . Träffarna varvar samtal och inhämtning av kunskap med rörelse, stimulerande gemenskap och förstås förslag på goda mellanmål.
Studiecirkelns material utgår ifrån Livsmedelsverkets kostråd till äldre och är framtaget i ett samarbete mellan Livsmedelverket, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan med hjälp av Hjärt-lungfonden.

För vem passar denna studiecirkel?
Materialet passar för alla grupper som är intresserade av att lära sig mer om maten och den fysiska aktivitetens betydelse och påverkan på vår hälsa i hög ålder och som på ett personligt sätt vill samtala om detta.

Hur genomförs studiecirkeln?
Studiematerialet är uppbygg kring 5 träffar och skapat som ett handledningsmaterial för cirkelledaren. Materialet varvar samtal, rörelse och gemenskap genom mellanmål under fem träffar. Varje träff beräknas ta ca 1,5- 2 timmar. Inför varje träff finns angivna texter som cirkelledaren kan uppmuntra deltagarna att läsa som underlag för samtalen.

Att genomföra studiecirkeln digitalt
Vill eller behöver din grupp genomföra cirkeln digitalt? Vänd dig till Studieförbundet vuxenskolan för att få hjälp med att hitta ett lämpligt digitalt verktyg, samt tips för digital pedagogik.

Ta kontakt!
Är du eller din förening nyfikna på materialet? Tveka inte att ta kontakt med din lokala kontakt på studieförbundet vuxenskolan!
Det krävs inte att cirkelledaren har kunskaper kring kost och motion. Materialet är upplagt så att deltagarna tillsammans går igenom texterna som cirkelledaren skickat ut före träffen.

Läs också om fallpreventionsveckan på SKPF Pensionärernas hemsida

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto