I Inspektionen för socialförsäkringens rapport framhåller forskarna att så länge som det finns människor som har tunga jobb är det viktigt att ha ett tillräckligt bra grundskydd i pensionssystemet, men också att sjukförsäkringen fångar upp de som inte kan jobba längre av hälsoskäl.

Ohälsa skäl till tidig pension

Politikernas syfte med det nya pensionssystemet är att göra det lönsamt att arbeta även efter fyllda 65, men det straffar samtidigt de som av olika skäl inte kan jobba längre upp i åren. Kvinnliga anställda i offentlig sektor är överrepresenterade bland dem som går i pension vid 65.

Sedan det nya pensionssystemet infördes i mitten av 90-talet, har det blivit vanligare att människor jobbar längre än till 65. Samtidigt är det också fler som slutar i förtid. Och en stor del gör det av hälsoskäl, eller för att arbetet är för stressigt. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

Går i pension tidigt av hälsoskäl
Studien visar att bland de som gick i pension tidigare än vid 65 instämde 48 procent helt eller delvis med påståendet ”Mitt beslut att gå i pension avgjordes till största delen av min egen hälsa”.
Den grupp som gick i pension tidigare hade också fler sjukdagar än de som jobbade efter 65. Studien visar att många väntar med att gå i pension av ekonomiska skäl. Den grupp som väljer att gå vid 65 har lägst inkomster.
Det tror forskarna beror på att det statliga grundskyddet med garantipension inte betalas ut förrän vid 65. Många har helt enkelt inte råd att gå i pension förrän då.
Kvinnliga anställda i offentlig sektor är överrepresenterade bland dem som går i pension vid 65. En annan grupp som sällan går tidigare i pension är utrikes födda.

Kan leda till ojämlikhet
I rapporten varnar forskarna för att drivkrafterna i pensionssystemet kan leda till en större ekonomisk ojämlikhet mellan pensionärer.
Vissa grupper som kan och vill, arbetar längre. Andra orkar inte, och straffas med en längre pension.
Forskarna i rapporten framhåller att så länge som det finns människor som har tunga jobb är det viktigt att ha ett tillräckligt bra grundskydd i pensionssystemet, men också att sjukförsäkringen fångar upp de som inte kan jobba längre av hälsoskäl.

Text Sofia Noaksson Foto iStockphoto