Pensionärer får höjt bostadstillägg

Från och med den 1 januari 2022 höjs bostadstillägget för pensionärer, BTP. En ensamstående pensionärer kan få 450 kronor mer i månaden vid en bostadskostnad på 7 500 kronor eller mer. Riksdagen fattatade beslutet enligt regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022.

Regeringen vill förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast och höjer nu BTP samt konsumtionsstödet i bostadstillägget från den 1 januari 2022. För en ensamstående pensionär innebär höjningen 450 kronor mer i månaden vid en bostadskostnad på 7 500 kronor eller mer.

Desa förbättringar innebär är att konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta. Även bostadskostnadstaket, det vill säga den maximala bostadskostnad som kan beaktas vid beräkning av bostadstillägg, höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad.

Foto IStockphoto