En halv miljon pensionärer får en skattefri förmån, som ger 1 000 kronor mer i plånboken varje månad.

Pensionärerna får mest i vårändringsbudgeten

Regeringen vill i vårändringsbudgeten öka välfärden med 11,6 miljarder kronor. Den största delen går till pensionärer med låg inkomst, 9,4 miljarder kronor för 2023 i ett så kallat garantitillägg. 500 000 pensionärer får 1 000 kronor extra skattefritt i månaden. Pengarna ska öka välfärden i Sverige.

Folkhälsa och sjukvård 

  • Coronapandemin har gått in i en ny fas bland annat tack vare den omfattade vaccineringen, vilket minskat smittspridning. Men för att förebygga ökad och fortsatt  smittspridning vill regeringen tillföra 1,2 miljarder kronor för att vid behov kunna ge en fjärde dos till ytterligare fler grupper. Regeringen vill stärka Sverige och rusta hälso- och sjukvården så att den fungerar i både vardag och i kris. 
  • I vårändringsbudgeten föreslår regeringen också att 500 miljoner kronor ska avsätts för att öka vårdens kapacitet. Resurserna ska användas till att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön, så att antalet vårdplatser kan öka. 
  • Regeringen vill också införa ett garantitillägg till pensionärer med låga inkomster. Det är en skattefri förmån, som ger en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt får en miljon pensionärer i genomsnitt mer än 750 kronor per månad. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.
  • Regeringen föreslår också att bostadsbidraget för barnfamiljer höjs under juli – december 2022. Detta bidrag ska skydda hushåll med svag ekonomi och är ett tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. Kostnaden beräknas till omkring 500 miljoner kronor.

Satsningar på att öka välfärden
1,2 miljarder – Dos 4 av corona-vaccin till fler grupper.
500 miljoner – fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön och fler vårdplatser.
9,4 miljarder 2023 – garantitillägg för pensionärer.
500 miljoner – höjt bostadsbidrag till ekonomiskt utsatta barnfamiljer.
Totalt: 11,6 miljarder kronor

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto