Även äldre som har hemtjänst måste omfattas av nödvändiga försiktighetsåtgärder under pågående pandemi.

Pensionärsorganisationerna: Använd resurserna rätt – satsa på äldreomsorgen

Under pandemin har sprickorna inom äldreomsorgen blivit allt mer synliga, skriver pensionärsorganisationerna, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna och PRO samt fackförbundet Kommunal i en debattartikel i Dagens samhälle.
Och fortsätter: I dag kan ingen säga att rätt förutsättningar fanns på plats, eller att personalens möjligheter att utföra sitt jobb prioriterades i arbetet för att skydda de äldre.

Detta uppmanar nu debattörerna landets kommuner att göra något åt och skriver: Det borde ligga i varje kommuns intresse att omedelbart förbättra villkoren i äldreomsorgen. 

– Vi vet att det bästa sättet är att satsa på personalen och att lyssna på landets äldre. Nu måste landets kommunpolitiker visa att de gjort sin hemläxa, skriver ordförandena för PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Kommunal.

De anser att sprickorna inom äldreomsorgen blivit allt mer synliga under pandemin. 

– I dag kan ingen säga att rätt förutsättningar fanns på plats, eller att personalens möjligheter att utföra sitt jobb prioriterades i arbetet för att skydda de äldre. Det är för tidigt att dra säkra slutsatser kring varför så många människor inom äldreomsorgen drabbades. Men det är definitivt så att bristande resurser och otrygga anställningar bidragit till det höga antalet smittade, fortsätter de i artikeln.

Höstbudgeten ger nu möjlighet till stora generella satsningar till kommunerna, men också specifika satsningar på äldreomsorgen, skriver de. Och fortsätter:

– Vi förväntar oss att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, som tillsammans står bakom budgeten, också använder pengarna rätt. Det vilar ett tungt ansvar på deras lokala företrädare i kommunerna att säkerställa att de extra resurserna går till just äldreomsorgen och andra delar av välfärden.

Slutligen uppmanar de Sveriges kommunpolitiker att:

  • rikta budgetsatsningarna till äldreomsorgen,
  • lyssna på landets äldre. I de kommunala pensionärsråden finns mycket kunskap,
  • satsa på tillsvidareanställningar och kompetensutveckling – att vårda äldre är inget enkelt jobb,
  • investera i hållbara scheman och avskaffad minutstyrning.

Och avslutar med: Låt oss tillsammans se till att coronapandemin blir en vändpunkt för äldreomsorgen.

Debattartikeln är undertecknad av: Christina Tallber ordförande PRO; Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna; Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna; Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Läs hela debattartikeln

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto