Många kommer att få en lägre pension än de förväntar sig visar en Sifo-undersökning.

Pensionen blir en besvikelse för många

Enligt en ny Sifo-undersökning som tagits fram av Swedbank tycker svenskarna att en rimlig pension ligger på 70 procent av slutlönen eller mer. Men de flesta kommer att få betydligt mindre än de tror, 50-talisterna får 60 procent och 90-talisterna 50 procent, enligt Pensionsmyndighetens prognos.

– Många kommer att bli grymt besvikna, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank till Svenska Dagbladet.

Nästa hälften av de 1 000 personer som tillfrågades i undersökningen tror att de kommer att få minst 70 procent av lönen när de går i pension. De menar att det är miniminivån för att få ekonomin att gå runt.
Så ser det uppenbarligen inte ut och många kommer att få en tuff ålderdom, spår Arturo Arques.
– Uppenbarligen har hushållen väsentligt högre förväntningar på vad pensionen kommer att ge jämfört med vad de de facto kommer att få, säger han till SvD.

Tuffast för 90-talister
Bland dem som går i pension i år landar den genomsnittliga pensionen på omkring 60 procent av slutlönen. För 90-talisterna ser det ännu tuffare ut. I snitt väntas de få nöja sig med 50 procent av lönen om de går i pension vid 65 års ålder, men det är först med ett pensionsstreck vid 68 år som förväntningarna börjar stämma med utfallet.

Det som slår igenom är att de tidiga livsval påverkar den framtida pensionen. Före pensionsreformen på 90-talet grundades pensionen på de 15 bästa inkomståren. I dag är det hela livsinkomsten som ligger till grund för pensionen. Alltså får frånvaro från arbetsmarknaden, föräldraledighet, arbetslöshet eller deltidsarbete, större utslag.

Bättre information
Enda lösningen är att förbättra informationen, menar Arturo Arques. Han anser också att staten borde avsätta mer till den allmänna pensionen, att arbetsmarknadens parter kommer överens om att avsätta mer till tjänstepensionen och att svenska hushåll sparar mer – tidigt i livet.

– Det finns inget ekonomiskt utrymme för en 58-årig undersköterska att spara 4 000 kronor i månaden för att få en dräglig pension. Men om man som 25-åring börjar att lägga undan 500 kronor i månaden kan det vara skillnaden mellan att kunna bo kvar i sitt befintliga boende som pensionär, eller inte, säger Arturo Arques till SvD.

SKPF kräver översyn
Att pensionssystemet är underfinansierat, menar också SKPF Pensionärerna som kräver en översyn av hela pensionssystemet.

– Vi har tillsammans med pensionsorganisationerna SPF Seniorerna och PRO gått ut med ett gemensamt krav inför valet 2018 som vi presenterade under Almedalsveckan, säger Berit Bölander, SKPF Pensionärernas förbundsordförande.

 • SKPFs krav
  Rättvis beskattning!
  Pensionsavgifter är avstått löneutrymme och ska därför beskattas lika som lön. Våra protester har gjort att skillnaden i skatt har minskat, men vi tystnar inte förrän skatteklyftan är helt borta.
  Pensionerna ska inte kunna sänkas!
  Pensionen ska följa löneutvecklingen. Den automatiska balanseringen, eller bromsen, har slagit till alldeles för lätt och sänkt pensionerna tre gånger eftersom inkomstpensionssystemet är underfinan­sierat. Vi kräver att pensionssystemet stärks så att pensionärer inte drabbas av sänkta pensioner.
  Ingen ska ha en pension under EUs relativa fattigdomsgräns!
  De ekonomiska klyftorna ökar och pensionerna hänger inte med lönerna. Antalet pensionärer under EUs gräns för relativ fattigdom ökar. Vårt krav är att ingen pensionär ska ha en inkomst under fattig­domsgränsen för att de ekonomiska klyftorna inte ska fortsätta att öka.
  Jämställda pensioner!
  Kvinnor har i genomsnitt 6 600 kronor per månad mindre i pension än män. De flesta pensionä­rer under fattigdomsgränsen är också kvinnor trots att de flesta har jobbat hela livet. Det behövs konkreta åtgärder för att öka jämställdheten bland dagens pensionärer och förbättra äldre kvinnors ekonomi.
  Höjt bostadstillägg!
  Taket för den högsta bostadskostnad som bostadstillägget ger ersättning för har legat still på 5 000 kronor per månad i tio år. Detta trots att hyrorna ökat snabbare än pensionerna. Vi kräver att taket höjs till minst 7 000 kronor och indexeras så att det följer med när bostadskostnaderna förändras. Förmögenhetsgränsen i bostadstillägget bör höjas.
  Utvärdera pensionssystemet!
  Dagens pensionssystem är inte hållbart varken för dagens eller morgondagens pensionärer. Finan­siell stabilitet för staten kan inte överordnas ekonomisk trygghet för den enskilde. Pensionssystemet måste ses över och utvärderas i sin helhet med syfte att förbättra det.”
 • Faktorerna som påverkar din pension
  Hur bra koll du har. Den som öppnar det orangea kuvertet och loggar in på minpension.se har lättare att bilda sig en korrekt uppfattning om vad den framtida pensionen kommer att landa på. Då är det också lättare att påverka situationen.
  När du kommer i arbete. Ju fler sabbatsår och ju längre studietid, desto färre inbetalningar till den framtida pensionen.
  Tjänstepension. Välj en arbetsgivare som betalar in tjänstepension, eller sätt själv av pengarna om du är egenföretagare. Med det nya systemet är tjänstepensionen än viktigare än tidigare.
  Jobba heltid om det går. Deltidsarbete riskerar att ge stor effekt på pensionen.
  Utjämna inom familjen. Lever du med en partner och inkomstskillnaderna är stora, eller om den ena går ned mer eller mindre i arbetstid, kan den med högre inkomst sätta av extra pensionssparande till den med lägre inkomst. Det är även möjligt att överföra pensionsrätter för premiepension för make, maka eller partner.
  Komplettera med eget sparande. Spara regelbundet och håll koll på avgifterna. Ju tidigare du börjar desto bättre möjlighet har kapitalet att växa.
  Källa: Swedbank

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphotos