Från och med 2023 är den tidigaste åldern för när man kan ta ut sin allmänna pension 63 år. Det kommer att beröra den som är född 1961 och 1962.

Pensionsåldern för första uttag höjs nästa år

Från och med nästa år höjs den ålder som ger rätt till allmän pension från 62 till 63 års ålder. Samtidigt höjs den ålder för när man har rätt till garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg från 65 till 66 år. Detta styrs också av när du är född.

Från och med 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när man kan ta ut allmän pension och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut. Riksdagen har beslutat att det som kallas riktålder ska styra när vi kan gå i pension. Från och med 2026 är det riktåldern som styr när olika förmåner kan betalas ut.

Från och med 2023 är den tidigaste åldern för när man kan ta ut sin allmänna pension 63 år. Det kommer att beröra den som är född 1961 och 1962.
Tidigaste åldern för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg blir 66 år. En ökning med ett år, från 65 till 66. Det betyder att den som är född 1958 och 1959 först kommer att kunna få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg när man fyllt 66 år.

För den som är född 1957 eller tidigare gäller fortfarande 65 år som ålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.
– SKPF Pensionärerna är kritiska till att pensionsåldrarna höjs då det främst berör kvinnor inom LO-yrken. De orkar inte arbeta hela vägen fram till 65 års ålder som i dag krävs för att få garantipension och bostadstillägg. Detta gör det än mer angeläget att trygghetspensionen inom sjukförsäkringen införs för att fler inte ska behöva ta ut sin pension i förtid, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg i en kommentar.

Riktålder gäller från 2026
Från och med 2026 är det den så kallade riktåldern som kommer att styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg. Denna ålder kommer att följa medellivslängdens utveckling. Eftersom vi lever allt längre kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg att höjas stegvis. Riktålder kommer att tillämpas från 2026.

Riktåldern kommer att fastställas och beslutas varje år men användas först sex år senare. Den kan ändras med max ett år i taget, förutsatt att den inte har ändrats under de tre föregående åren.

Riktålder börjar gälla från 2026
Riktåldern för år 2020 och 2021 har beslutats av riksdagen sedan tidigare och blir 67 år, vilket i praktiken kommer att tillämpas från år 2026 och 2027.

Från 2026 när riktåldern 67 år gäller, ska även den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras till tre år före riktåldern. Det innebär att du som är född 1963 eller senare kommer att tidigast kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder.
Eftersom riktåldern beslutas varje år och tillämpas sex år senare kommer den som är yngre inte att kunna veta när man kan ta ut sin allmänna pension förrän det finns en ålder beslutad som gäller respektive årskull. Men varje år görs prognos på riktålderns utveckling som kan ge vägledning från vilken ålder man kan ta ut pension.

Rätt att arbeta till 69 år 2023
Från och med år 2020 har man rätt att vara kvar på jobbet till 68 år och från 2023 kan du vara kvar till 69.
Men om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du arbeta längre.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto