Pensionsmyndigheten avråda äldre från att göra ett tidigt uttag av pension för att i vinstsyfte placera pengarna på börsen.

Pensionsmyndigheten avråder från att ta ut tidig pension för placeringar

Myndigheten listar en rad nackdelar som argument för att avråda personer från att göra ett tidigt uttag av pension för vinstsyfte och samtidigt fortsätta att jobba. Och menar att den högre inkomsten i början av pensioneringen sannolikt inte väger upp för den högre totala pensionsinkomsten hela livet som hade uppnåtts om pensionen i stället tagits ut vid 65 års ålder eller senare.

Under 2020 tog 4 179 personer födda 1958 ut full allmän pension så tidigt som de kunde. Det motsvarar närmare 4 procent av alla födda 1958. En av fem gjorde det för att spara pengarna och samtidigt fortsätta att arbeta, visar Pensionsmyndighetens enkätundersökningar.

Men att ta ut allmän pension vid 62 år och placera den månatliga pensionen i vinstsyfte, samtidigt som man fortsätter att jobba, ger sannolikt en lägre total pension jämfört med att ta ut pensionen vid 66 år, visar en rapport från Pensionsmyndigheten.

Avråder placering i vinstsyfte
– Vi avråder generellt från att ta ut allmän pension tidigt i syfte att placera den i vinstsyfte. Risken är att den totala pensionen räknat under hela livet blir lägre, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Att det blir en lägre totala pension vid tidigt uttag för placering i vinstsyfte, beror bland annat på att skatten är högre på inkomster före 66 års ålder. Det är också större risk att man når brytpunkten för statlig skatt, eftersom man får högre inkomst när arbetsinkomst och pension räknas ihop.

Placering med högre risk
Dessutom har placeringar i exempelvis aktier en högre risk jämfört med inkomstpensionen som räknas upp eller ner med inkomstindex, argumenterar Pensionsmyndigheten. Risken för högre avgifter i exempelvis en kapitalförsäkring kan också göra att pensionspengarna urholkas.

– Eftersom pensionen blir högre ju längre du väntar med att ta ut den så krävs en värdeutveckling på minst 6 procent årligen för att den tidigt uttagna pensionen ska ge mer i plånboken för någon med genomsnittlig livslängd, säger Monica Zettervall som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto