Ibland framställs pensionssystemet som att det ständigt urholkas och att nuvarande och framtida pensionärer blir allt fattigare. Hur är det egentligen?

Pensionsmyndigheten tar pulsen på pensionssystemet

Pensionssystemet och pensionerna har fått mycket kritik det senaste året. Kritiken fokuserar på: De svenska pensionerna är för låga, vi måste spara mer till pensionen för att få samma pensionsnivå som tidigare generationer. Nu ska Pensionsmyndighetan i sex rapporter försöka besvara kritiken, Stämmer den?

I den kommande faktaserie besvarar Pensionsmyndigheten de viktigaste frågorna och ska tala om hur det svenska pensionssystemet mår.

Ibland framställs pensionssystemet som att det ständigt urholkas och att nuvarande och framtida pensionärer blir allt fattigare. Hur är det egentligen? I de kommande rapporterna ska Pensionsmyndigheten fram till valet ge sin syn på hur pensionssystemet mår.
– Pensionsmyndigheten har ett informationsuppdrag där vi ska öka förståelsen för pensionssystemet. För att skapa en rättvisande bild av pensioner och pensionssystemet så ska vi tillhandahålla en faktabaserad bild av systemet och dess effekter. Oavsett vilka beslut som fattas om pensionssystemet behöver de vara välgrundade, det är vi skyldiga nuvarande och kommande pensionärer och förvärvsaktiva, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Rapportserien utgår från central kritik av pensionssystemet. Pensionsmyndigheten kommer att publicera rapporterna med på förhand beslutade datum fram till sommaren 2022.

 • Pensionsmyndighetens faktaserie – rapporter och publiceringsdag
  Är pensionerna tillräckliga? 12 november 2021
  Hur typiskt är ett typfall? 17 december 2021
  Hur är pensionärernas ekonomiska standard och utveckling? 17 januari 2022
  Vilka möjligheter finns inom pensionssystemet för att påverka pensionsgapet mellan könen? 14 februari 2022
  Hur ser pensionerna ut för utrikes födda? 28 mars 2022
  Varför finns det fattiga pensionärer – vilka är de och hur kan de bli färre? 9 maj 2022

Faktaserie om pensioner

Text Ullacarin Tiderman Foto Pensionsmyndigheten