Rapporten visar att den genomsnittliga grundlönen var 26 200 kronor per månad i kommunal drift och 23 800 kronor i den privat drivna äldreomsorgen.

Privatanställda inom ädreomsorg får lägre lön

Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 400 kronor mer än sina privatanställda kollegor, enligt en sammanställning från fackförbudet Kommunal. Lönekillnaderna har dessutom ökat över tid.

I rapporten Så mycket bättre? 2021, har Kommunal tittat på lön och anställningsförhållanden för anställda inom privat respektive kommunalt driven äldreomsorg. Det visar sig att den genomsnittliga grundlönen var 26 200 kronor per månad i kommunal drift och 23 800 kronor i den privat drivna äldreomsorgen.
– För att kunna möta rekryteringsbehovet måste villkoren bli bättre, annars kommer det bli omöjligt att attrahera arbetskraft till dessa arbeten. Det måste till politiska reformer och regleringar för att ge alla äldreomsorgsanställda jämlika förutsättningar oavsett driftsform, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Slutsatser i rapporten 

  • Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 400 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare.
  • 2020 var andelen deltidsanställda 70 procent hos privata utförare, jämfört med 54 procent i kommunalt driven äldreomsorg.
  • 2020 var andelen tidsbegränsat anställda i kommunalt driven äldreomsorg 31 procent, medan den genomsnittliga andelen var hela 41 procent hos privata utförare.
  • Anställda i privat drift är mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppger i högre grad än kommunalanställda att de inte vill jobba kvar inom samma yrke i framtiden.

– Siffrorna i rapporten är problematiska. Att det är mer visstider och mer deltider inom privatdriven äldreomsorg, visar tydligt att privata arbetsgivare skär i personalkostnaderna eftersom det är verksamhetens stora kostnad för att kunna maximera sin vinst, säger Malin Ragnegård.
Om man enbart tittar på undersköterskor i äldreomsorgen så tjänade de under 2020 i genomsnitt 25 000 kronor i månaden i privat drift medan offentliganställda hade 27 000 kronor, enligt Kommunals siffror.

Uppgifter om lönerna har Kommunal hämtat från SCB, Statistiska centralbyrån.

Här kan du läsa rapporten

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto