För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år. För prostatacancer finns ännu inte något nationellt program.

Prostatacancertestning införs i flera regioner 2020

Samtidigt som Prostatacancerförbundet arrangerar Mustaschkampen för sjätte gången för att uppmärksamma prostatacancer håller en avförbundet viktigaste frågor på att genomföras, prostatascreening för att upptäcka den vanligaste cancerformen bland män.

För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år erbjuds mammografi. Detta har bidragit till att många cancerfall upptäckts tidigt och fler liv har därmed kunnat räddas. 

För prostatacancer finns ännu inte något nationellt program. Orsaken är att metoderna att upptäcka allvarlig prostatacancer hittills varit för osäkra. Men utvecklingen går fort och nya metoder har utvecklats för att bedöma hur allvarlig cancern är och om behandling är nödvändig.

Fler kommer igång med testning
För att driva på utvecklingen uppmanade Socialstyrelsen regionerna för snart två år sedan att inleda försöksverksamheter, som nu kallas organiserad prostatacancertestning och under innevarande 2020 har flera regioner äntligen kommit igång med testning och andra är nära att komma igång.

Region Värmland inledde för några år sedan med att informera männen och uppmana till testning. Region Blekinge startade våren 2020. Regionerna Västra Götaland och Skåne inledde pilotprojekt i september. Sjukvårdsregion Region Sydost har beslutat att genomföra organiserad testning från 2021. I Stockholm och Sjukvårdsregion Nord finns långt gångna planer, men ännu inga politiska beslut, enligt Prostatacancerförbunder. 

Nya metoder utvecklas
Förbundet säger: ”Det är synd och skam att inte politikerna i Stockholm kan ta de viktiga beslut som behövs. Mustaschkampen fortsätter verka för att alla regioner ska införa testning.”

En orsak till att prostatacancertestningen nu utvidgas i flera refgioner beror på att det utvecklats nya metoder för satt upptäcka prostatacancer, bland annat genom att magnetkamera införts för att minska överbehandlingen.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna