45 miljoner mot våld i nära relationer

I vårbudgeten vill regeringen satsa 45 miljoner för insatser som ska motverka våld i nära relationer. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för många. Var fjärde kvinna har någon gång under sitt liv utsatts för våld av en närstående. Därför satsar regeringen 45 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019 på att stärka arbetet mot våld i nära relationer.

I satsningen ingår också en förstärkning av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

– Varje kvinna som utsätts för våld i hemmet är en för mycket, varje barn som är rädd för att pappa ska slå mamma är ett för mycket. Samhället behöver göra mer för att nå ut till de som utsätts och ge dem skydd och stöd, men också göra insatser som syftar till att våldet ska upphöra, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Foto iStockphoto