Besöksförbud på äldreboenden kan öppna upp för nya kommunikationssätt, exempelvis videosamtal.

Regeringen förbjuder besök på äldreboenden

Regeringen har beslutat att det ska råda besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

– De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där, anser socialminister Lena Hallengren.

Regeringen har sedan tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden. Många kommuner har redan infört olika former av besöksförbud, men regeringen inför nu enhetlig och tydlig reglering för hela landet.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset
Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag
  • Begränsa oro, bland annat genom information
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Foto iStockphoto