Regeringen vill göra det lättare att överföra pension

Regeringen vill att reglerna för överföring av premiepensionsrätt mellan makar förenklas och att närståendepenningen ska bli mer flexibel.

– Kvinnor har 30 procent lägre pensioner än män och det krävs åtgärder på flera håll för att komma åt det. Att underlätta överföring av premiepension är ett litet men viktigt steg i riktningen mot mer jämställda pensioner, säger socialminister Annika Strandhäll.
Förslaget innebär att reglerna för överföring av premiepensionsrätt förenklas genom att det ska räcka att givaren anmäler, tidsfristen för att anmäla förlängs och att anmälan ska kunna göras elektroniskt. Förslagen är en del av Pensionsgruppens handlingsplan för jämställda pensioner.

Propositionen som regeringen lämnat till riksdagen innehåller också införandet av mer flexibla regler i stödet närståendepenning. Det är något som man som anhörig kan få när någon nära anhörig är mycket allvarligt sjuk.
Men denna ersättning är inte tänkt som en vårdande insats utan mer att hålla en hand. Förslaget är att deltidsersättning i närståendepenningen ska förenklas genom att en 75-procentsnivå införs.

Inom pensionssystemet finns en gammal förmån som heter hustrutillägg, den föreslås avskaffas, eftersom att det inte längre finns någon som får hustrutillägg och förmånen inte längre kan beviljas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.