Regeringen vill höja bostadstillägget för pensionärer

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om ett ”jämlikhetspaket” på 2,6 miljarder kronor. Bland annat höjs bostadstillägget för pensionärer och sjuk- och aktivitetsersättningens garantinivå.

En del i regeringens jämlikhetssatsning presenterades på måndagen. Paktetet som består av flera dela kostar statskassan årligen 2,6 miljarder kronor.
Överenskommelsen innebär att taket i bostadstillägget för ålderspensionärer och för dem med sjuk- och aktivitetsersättning höjs från det nuvarande maxbeloppet 5 090 till 5 600 kronor från 1 januari 2018.
Även garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs från 1 juli 2018. För en ensamstående blir höjningen drygt 300 kronor.

Taket i bostadstillägget för pensionärer har inte höjts på tio år. Höjningen innebär att 290 000 pensionärer kommer få ett höjt bostadstillägg med upp till 470 kronor i månaden från och med nästa år.

– De som varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Den här höjningen kommer öka tryggheten och göra att det är färre som behöver ha ont i magen när hyran ska betalas, säger socialminister Annika Strandhäll.

I ett tidigare förslag har regeringen aviserat en sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättningar från årsskiftet med i snitt 134 kronor per månad.
Men ännu har de med sjuk- och aktivitetsersättningar och pensionärer inte samma skatt som de med arbetsinkomster. Något som Vänsterpartiet arbetar för.

– Vi kan inte i skattesystemet inte peka ut människor som närande och tärande, säger Ulla Andersson till Svenska Dagbladet.
Paketen innehåller även en lagstadgad habiliteringsersättning till personer med intellektuell funktionsnedsättning som arbetar. Staten ska satsa 350 miljoner kronor för att kommuner ska kunna införa eller höja en låg dagpenning.

  • Förslagen i detalj:
    För att bostadstillägget bättre ska täcka de faktiska bostadskostnaderna höjs taket till 5 600 kronor per månad för den som är ogift och 2 800 kronor för den som är gift.
    För att det fortsatt ska vara lönsamt för den som vill flytta till ett billigare boende ersätts bostadskostnaden i intervallet 5 000-5 600 kronor med 70 procent.
    För de som har en bostadskostnad under 5 000 kronor föreslås att ersättningsgraden höjs till 96 procent.
    För att de som får särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ska få ta del av förbättringen höjs även dessa förmåner i motsvarande grad. Det innebär att den skäliga bostadskostnaden höjs till 6 620 kronor i månaden för den som är ogift och 3 310 kronor i månaden för den som är gift. Samtidigt höjs den skäliga levnadsnivån med 0,013 prisbasbelopp.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphotos

Senaste artiklarna