Regeringen vill skapa ett tryggare och säkrare fondtorg för PPM

Regeringen vill införa ett tryggare och säkrare sätt för Sveriges pensionssparare att själva kunna spara till sin pension. Sparandet i premiepensionssystemet, PPM, till vilket spararna själva väljer vilka fonder pengarna ska fördelas, ska nu reformeras ytterligare.

Som nästa steg i reformeringen av pensionssystemet utifrån pensionsöverenskommelsen 2017 ska valfriheten bibehålls, men antalet fonder på fondtorget ska minska.Men regeringen betonar också vikten av att det offentliga som ska ta ansvar för att de fonder som upphandlas är kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet.

Regeringen har nu samlat förslaget i en lagrådsremiss och presenterar flera reformer för att skapa tryggare och bättre pensioner för alla.
– Nu återtar vi den demokratiska kontrollen över pensionerna och den svenska välfärden. Med ett upphandlat fondtorg säkerställer vi ett pensionssparande av hög kvalitet som ger tryggare pensioner, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Färre fonder att spara i
Nu har man bantat antalet fonder som spararna ska kunna välja mellan och därmed ökat säkerheten i sparandet.
Nu har man bantat antalet fonder som spararna ska kunna välja mellan och därmed ökat säkerheten i sparandet. Det ska finnas en stor bredd av fonder att välja mellan, som ger valfrihet, men med skillnaden att det offentliga ska ta ansvar för att de fonder som upphandlas är kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. 

Regeringen vill därför inrätta en särskild myndighet, Fondtorgsnämnden, vars uppgift ska vara att förvalta fondtorget. I denna förvaltning ingår att upphandla fonder och löpande granska de fonder och fondförvaltare som agerar på fondtorget. Pensionsmyndigheten ska vara Fondtorgsnämndens värdmyndighet.

Antingen egna val eller 7 AP-fonden
De som vill ska kunna välja mellan upphandlade fonder på fondtorget eller fonder som förvaltas av Sjunde AP-
De som vill ska kunna välja mellan upphandlade fonder på fondtorget eller fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017 samt den preciserade överenskommelsen från den 17 februari 2021. Förslagen bygger även på betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44).

Regeringen kommer att besluta om lagrådsremissen den 22 december. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphoto