Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att riktåldern för pension går från 65 till 67 år.

Riktåldern för pension höjs till 67 år

Regeringen har beslutat om en ny riktålder för pension. Från 2027 kan den komma att bli 67 år och lägsta åldern att gå i pension blir 64 år. Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2021.

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att riktåldern för pension går från 65 till 67 år. Detta ska gälla från och med 2027. Förslaget är en utveckling av den blocköverskridande Pensionsöverenskommelsen från 2017, som innebär att vi måste jobba längre allteftersom medellivslängden ökar.
– Vi har ju flexibel pensionsålder i Sverige, det är därför vi pratar om riktålder. I dag kan du ju gå i pension vid 62 år och få ut din allmänna pension. Vid 65 år får du ut din garantipension. Från och med 2027 kommer du kunna få ut din allmänna pension först vid 64 år, säger Erik Granseth, analytiker på Pensionsmyndigheten till Svenska Dagbladet.

Garantipension vid 67
Själva kopplingen mellan riktålder och olika åldersgränser i lagstiftningen är inte beslutad av riksdagen ännu, men det pågår ett arbete med att skriva en proposition.
Det här innebär även en förskjutning av de övriga förmånerna och från 2026 kommer bland annat garantipension och bostadstillägg att infalla först vid 67 år.

Premiepension och inkomstpension följer de nya bestämmelserna och kommer att bli möjliga att ta ut först vid 64 år i stället för som i dag, 62 år.
För den som har sjukersättning eller handikappförmåner kommer dessa att sträcka sig ända fram till 67 års ålder i stället för som nu 65 år.

Arbete påverkar pensionen positivt
Förslaget innebär inte att den som går i pension vid 65 år får ut mindre i pension än tidigare. Pensionens storlek beror på hur mycket man har arbetat och betalat in till systemet och när man börjar ta ut sin pension. Tar man ut sin pension tidigare har man tjänat in till pensionen under en kortare period och summan ska då räcka under fler år. Om man går i pension vid 67 innebär det att pengarna ska räcka under en kortare period av återstående livstid och man får då mer pengar per år.
Man kan också välja att fortsätta arbeta, men kanske i mindre utsträckning, och det påverkar pensionen positivt.

Men för personer med lägre inkomst under arbetslivet, som är berättigade till garantipension och bostadstillägg från 65 år i dag, får ändrade villkor. Här kommer den möjligheten att inträda först vid 67 år. För den som vill jobba längre än 67 förskjuts även Las-åldern ytterligare ett år, från i dag 68 år till 69 år. Las-åldern är den ålder till vilken arbetstagaren har rätt att stanna kvar i anställning.

 • Fakta: Lägsta åldern för pension höjs
  Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs:
  2020 från 61 till 62 år.
  2023 från 62 till 63 år.
  2026 från 63 till 64 år.
  Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, Las-åldern, höjs:
  2020 från 67 till 68 år.
  2023 från 68 till 69 år.
  Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs:
  2023 från 65 till 66 år.
  2026 från 66 till riktåldern 67 år.

Källa SvD

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto