De flesta unga är i dag inställda på att arbeta längre än 65 år för att förbättra sin pension.

Riktålder för pension stiger  – unga tror på senare pensionering än 65

Nio av tio unga tror att de kommer behöva arbeta längre än till 65 år. Det visar en undersökning som Pensionsmyndigheten har gjort. Bland de äldre som fått frågan, uppger endast fyra av tio att de tror på pensionering senare än 65 års ålder.

Att fortsätta arbeta högre upp i åldrarna ger mer pension per månad för de allra flesta. I år höjdes åldern för hur länge man har laglig rätt att jobba kvar på sitt arbete från 67 år till 68 år. Åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjdes dessutom från 61 år till 62 år. Det finns förslag från politikerna om ytterligare höjningar av pensionsåldrarna framåt i tiden.

I Pensionsmyndighetens undersökning uppger fyra av tio att de känner till den senaste tidens beslut och framtida förslag om att höja pensionsåldrarna. På frågan varför politikerna vill höja pensionsåldrarna är det relativt få som direkt svarar att det beror på den ökande medellivslängden.

– Det är inte särskilt förvånande att många unga har uppfattat att det troligtvis kommer att krävas arbete högre upp i åldrarna för att få en rimlig pension. Att anledningen till att våra politiker höjer pensionsåldrarna är att vi lever längre, och att de allra flesta tjänar på att arbeta längre, är däremot inte lika känt, säger Ann-Christin Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

De tillfrågade fick också svara på vid vilken ålder de tror att de kommer att kunna gå i pension. Då svarar 27 procent ”vid 65 års ålder”, 14 procent ”innan 65 år” och hela 67 procent när de är ”äldre än 65 år”. Detta kan jämföras med när de som är födda 1954 har valt att gå i pension, 41 procent valde att ta ut pension vid 65 år, 35 procent innan 65 år och cirka 20 procent efter 65 års ålder. Spridningen har ökat under många år och 65 år ses inte längre som en norm för pensionering i samma utsträckning som tidigare. Undersökningsresultaten visar att spridningen kan komma att fortsätta öka och att det kan bli vanligare att människor väljer att gå i pension efter 65 års ålder.

– Det finns flera anledningar till att det lönar sig att arbeta längre upp i åldrarna. Ju längre arbetsliv du har desto mer tjänar du in till din pension. Dessutom fördelas din intjänade pension på färre år som pensionär vilket innebär att din pension per månad blir högre. En annan fördel med att jobba längre är att från och med januari det år du fyller 66 år får du lägre skatt på både arbetsinkomst och pension, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Foto iStockphoto