S vill höja pensionerna – med högre avgifter

Den samlade pensionen för vanliga löntagare ska på sikt uppgå till 70 procent av slutlönen. Det lovade i dag statsminister Stefan Löfven, S, att driva igenom om Socialdemokraterna får förnyat förtroende efter valet.

För att möjliggöra löftet vill Socialdemokraterna höja pensionsavgiften. I pensionsöverenskommelsen från 1994 sattes pensionsavgiften till 18,5 procent av lönen, men nivån har i praktiken varit 17,21 procent. Nu vill Socialdemokraterna återställa avgiften till den nivå som var tänkt från början: 18,5 procent.

”Behövs mer pengar i systemet”
– Det här är ett bra löfte, och något som vi har efterfrågat länge, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna och fortsätter:
– Det behövs mer pengar i pensionssystemet, det är i dag rejält underfinansierat.

Den höjda pensionsavgiften skulle, enligt Socialdemokraternas beräkningar, ge en genomsnittspensionär över 1000 kronor mer i pension per månad i dagens penningvärde. Därtill skulle risken för att den så kallade bromsen slår till och håller nere pensionsnivåerna, minska avsevärt.

Så ska vi inte ha det”
– Alla som har jobbat ett helt liv har rätt till en bra pension, inte bara höginkomsttagare som kan spara privat eller har en bra tjänstepension. Nu riskerar många pensionärer att bara få runt hälften av slutlönen i pension i framtiden. Så ska vi inte ha det i Sverige, säger Stefan Löfven i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna.

Text Rikard Johansson Foto Martin Hörner Kloo

Senaste artiklarna