Det är inte ovanligt att en person över 80 år har tio eller fler läkemedel.

Så blir du en kompetent patient – ha koll på dina läkemedel

Visserligen är medicin livräddande, men medicin kan också ge biverkningar och försämra livskvaliteten. Därför gäller det att ha tillit, men också öka sin egen kunskap om de mediciner som man får utskrivna av läkare. På så sätt kan man själva förbättra sin läkemedelsbehandling.

Genom att lära sig mer om sina läkemedel blir det också lättare att ställa krav på medicineringen. Många behöver med stigande ålder allt fler läkemedel. För några handlar det om tillfällig medicinering, men för de som har flera sjukdomar kan det bli många läkemedel under lång tid. Det är inte ovanligt att en person över 80 år har tio eller fler läkemedel. 

Ökad risk för biverkningar
Ju fler läkemedel, desto större är risken för biverkningar och ett dåligt behandlingsresultat. Vissa läkemedel är dessutom olämpliga för äldre.

Den som använder läkemedel bör själv försöka bli en kompetent patient. Detta för att uppnå bästa resultat och för att få en bra behandling. För detta behöver man information om läkemedlen, ha en god kunskap och kunna ställa kloka frågor. 

Ta hjälp av apoteket
Dessutom är det viktigt att ta hjälp och råd från experterna. Information och experthjälp finns att få från apotek och sjukvården. Här kan ett första samtal och frågor på apoteket göra att samtalet med läkaren blir värdefullare för både patient och för läkaren.

Här är förslag som gör dig till en kompetent patient.

Personlig läkemedelsrådgivning: Prata med farmaceut på apotek

Läkemedelslistor från apotek: Apoteken kan ta fram kostnadsfria listor över alla ordinerade mediciner. En sådan är Mina sparade recept. En annan värdefull lista kallas Läkemedelsförteckningen.

Kontrollera dina mediciner: Apoteken har också möjlighet att via datasystem kontrollera hur alla de mediciner som du har passar ihop.

Ställa kloka frågor till läkaren: Broschyr.

Du har rätt att begära en läkemedelsgenomgång: Genom bestämmelser från 2012 har du som patient rätt att få en läkemedelsgenomgång. Socialstyrelsen vill med detta beslut medverka till att äldre med många läkemedel får en förbättrad behandling.

Okloka listan

Källa: Koll på läkemedel

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto