Många skulle bli glada om regeringens förslag på höjda pensioner blir verklighet. Förslagen är; höjda avgifter, en gas i inkomstpensionssystemet och eller att genom politiska beslut höja pensionerna.

Så vill regeringen höja inkomstpensionerna

Regeringen har lagt fram ett förslag på hur man skulle kunna höja de inkomstgrundade pensionerna. Förslagen är; höjda avgifter, en gas i inkomstpensionssystemet och eller att genom politiska beslut höja pensionerna.

En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag med olika åtgärdsförslag på hur man skulle kunna gå till väga. Förslagen kan var för sig eller i kombination medföra högre pensioner på både kort och lång sikt.

Med Pensionsmyndigheten pensionsmodell har man tittat på pensionssystemets finansiella ställning. Enligt den modellen som myndigheten tagit fram kommer pensionssystemet at gå med ett betydande överskott i framtiden.

Arbetsgruppen diskuterar i sitt förslag tre sätt, att med politiska beslut, uppnå högre inkomstgrundade pensioner:

  1. Höjd avgift till systemet.
  2. En automatiskt verkande gas, som ger mer i pension när pensionssystemet går med plus.
  3. Politiska beslut att höja pensionerna.

Förslagen kan kombineras med varandra för att ge större effekt på pensionsutbetalningarna.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna