Magnetkameraundersökning, MR, kan förbättra prostatacancerscreeningen genom att minska överdiagnostiken. Men med tillägg av blodprov blir testningen ännu säkrare.

Säkrare prostatascreening med dubbeltest

Genom att kombinera en MR-undersökning med ett blodprov kan överdiagnostiken av prostatacancer minska med 69 procent. De nya svenska forskningsresultaten öppnar möjligheten för generell screening av prostatacancer, anser forskarna. Prostatacancerförbundet menar att detta skulle rädda mer än tusen liv varje år.

Nyligen visade forskare vid Karolinska Institutet att magnetkameraundersökning, MR, kan förbättra prostatacancerscreeningen genom att minska överdiagnostiken. Nu har samma forskargrupp visat att om man lägger till ett blodprov ökar träffsäkerheten ytterligare.
– Sammantaget visar våra studier att vi har identifierat de verktyg som behövs för att kunna genomföra effektiv och säker screening för prostatacancer. Efter många års debatt och forskning känns det fantastiskt att kunna presentera kunskap som kan förbättra vården för män, säger Tobias Nordström, docent i urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, vid Karolinska Institutet och huvudansvarig för studien.

Ingen nationell screening i dag
Screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom dagens metoder, PSA-prov i kombination med vävnadsprovtagning, medför att ett stort antal ofarliga tumörer upptäcks och att vävnadsprover tas i onödan.
För tre år sedan sade Socialstyrelsen nej till allmän screening av prostatacancer. Som skäl anger Socialstyrelsen just risken för överdiagnostisering, det vill säga att man i samband med screeningen hittar långsamväxande och/eller godartade tumörer, som aldrig skulle utgöra någon fara för patienten.

– Risken är uppenbar att man skapar cancerpatienter i onödan, säger Martin Eklund, lektor och en av medforskarna i en intervju för TT.
Detta är också skälet till att inget annat land, förutom Litauen, har infört en sådan screening.

Blodprov – PSA-test
Det klassiska tillvägagångssättet vid upptäckt av prostatacancer är att mannen lämnar ett blodprov. Om provet visar förhöjda värden av prostataspecifikt antigen, PSA, tas vävnadsprover, så kallade biopsier från prostatakörteln.
Dessa biopsier tas dock enligt ett standardschema. Nålarna riskerar alltså att missa tumörer, alternativt hitta tumörer som aldrig skulle utgöra någon risk för patienten.

– Patienten får en cancerdiagnos som lämnas obehandlad, men mannen måste lämna nya vävnadsprover med jämna mellanrum. Det slukar resurser och kan vara väldigt ångestframkallande. Många hoppar av, säger Martin Eklund.

Sökt säkra undersökningsmetoder
Efterfrågan har varit stor att hitta undersökningsmetoder som endast upptäcker kliniskt signifikanta tumörer, det vill säga sådana som har betydelse för patientens chanser att överleva sjukdomen.
I juli kunde forskarna vid KI visa att denna överdiagnostik kan minska med hjälp av en magnetkameraundersökning, MRI. Resultatet väckte stor uppmärksamhet.

Nu har samma forskare visat att om MR-undersökningarna kombineras med ett nytt blodprov, Stockholm3, kan överdiagnostiken och behovet av MR-undersökningar minska ytterligare.

Vägen öppen för säkrare screening
Den aktuella studien, som nu presenteras i Lancet Oncology, visar att överdiagnostiken kan minska med upp till 69 procent, samtidigt som antalet biopsier halveras.
Detta samtidigt som forskarna hittade lika många kliniskt signifikanta tumörer. Och nu menar forskargruppen att vägen ligger öppen för en mer omfattande ordnad screening av prostatacancer, liknande den som sker av bröstcancer med hjälp av mammografiundersökningar.

– Nu är det dags för Socialstyrelsen att rekommendera att allmän prostatacancerscreening införs. Beslutet skulle årligen kunna rädda mer än 1 000 liv, säger Prostatacancerförbundets ordförande Kent Lewén.
Kent Lewén menar att det är hög tid att alla män mellan 50 och 74 år kallas till provtagning för kontroll av sin prostata.
– Ett nationellt screeningprogram för män måste komma till stånd om vi ska minska dödligheten i prostatacancer. Risken för överbehandling kommer med denna diagnosmetod att minimeras och mycket lidande kan undvikas.

  • Fakta studien
    Studien, STHLM3MR, är en randomiserad studie med deltagare från Stockholms län som genomförts 2018–2021 och omfattar 12 750 män. Deltagarna tog först ett blodprov för analys av PSA (prostataspecifikt antigen) samt analys med Stockholm3-testet. De män som hade ett förhöjt testresultat lottades sedan till traditionell vävnadsprovtagning eller MR-undersökning. I MR-gruppen togs vävnadsprov enbart om misstänkta tumörer identifierades i MR-undersökningen.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto