Samtalscafé minskar ensamhet och isolering.

Samtalscafé i England minskar ensamhet

Brist på sociala kontakter har en allvarlig negativ inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Omvänt har mänsklig kontakt positiv inverkan på vårt välbefinnande och alla aspekter av personlig hälsa – från huvud till hjärta. Det visar ett projekt med samtalscafé som startats i England

Social isolering och ensamhet slår de mest utsatta grupperna i samhället hårdast. Två av de mest utsatta grupperna är de över 80 år och barn samt unga vuxna med långvarig sjukdom.

I Storbritannien har Alexandra Hoskyn från Manchester startat ett projekt mot ensamhet som sprider sig över hela landet – ”Chatty Café Scheme”.
Chatter & Natter-bord är ett helt vanligt kafébord med en skylt som talar om att gästerna där gärna tar sig en pratstund med någon okänd som slår sig ner.
Syftet är att skapa en trygg plats för de kafégäster som kämpar med ensamhet och som bara önskar sig lite sällskap.

Viktigt grundläggande behov
Initiativtagaren Alexandra Hoskyn tror att den ökande urbaniseringen är del i problemet – stora städer kan vara ensamma platser, men också användningen av sociala medier kan ibland öka ensamhetskänslor istället för tvärtom.

Två lärdomar har projektet gett. Att en kraftfull och ändamålsenlig uppfinning kan vara något så enkelt som en skylt på ett kafébord. För det andra att vårt grundläggande behov av mänsklig kontakt aldrig kommer att bli omodernt.

Prat-bord på kaféer
Tänk om det kunde finnas ”prat”-bord på alla kaféer? Kan det vara något för SKPF att dela ut skyltar för detta till olika lokala kaféer?
SKPF är redan aktiv i kampen mot ensamhet tillsammans med SPF Seniorerna och PRO där förbundet kommer att starta upp en stödtelefon för att engagera äldre pensionärer i uppsökande verksamhet i syfte att minska ensamhet och isolering.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto

Senaste artiklarna