Regeringen föreslår sänkt skatt för pensionärer

Regeringen presenterade i dag sitt förslag på sänkt skatt för ålderspensionärer. Om det går igenom innebär det att den så kallade pensionärsskatten försvinner helt för vissa pensionärsgrupper.

– Det är glädjande att man fortsätter arbetet med att rätta till den orättvisa skatteklyfta som Alliansregeringen införde i och med jobbskatteavdraget, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander om regeringens förslag.

Förslaget från regeringspartierna och Vänsterpartiet innebär att 70 procent av ålderspensionärerna, 1,4 miljoner personer, får sänkt skatt från och med 1 januari 2018. I regeringens räkneexempel skulle en kvinnlig ålderspensionär med medianinkomsten 14 000 kronor få en skattesänkning på cirka 200 kronor i månaden. Därmed skulle den hårt kritiserade pensionärsskatten vara helt avskaffad för denna grupp.

– Det är bra att man visar att man menade allvar med vallöftet att avskaffa pensionärsskatten, även om det återstår mycket att göra. Det här är en fråga vi har kämpat med länge och vi kommer inte vara nöjda förrän den här skatteklyftan är borttagen för alla, säger Berit Bölander och fortsätter:

– Vi välkomnar också att regeringen tidigare i veckan föreslog skattelättnader för de med sjuk- och aktivitetsersättning. De betalar i dag den högsta skattesatsen av alla.

Enligt en promemoria från Finansdepartementet skulle den föreslagna skattesänkningen för sjuk- och aktivitetsersättningen ge en årlig skatteminskning på ca 1 600 kronor för personer över 30 år med hel sjukersättning på garantinivå.

  • Läs mer om den föreslagna skattesänkningen för ålderspensionärer på regeringens hemsida

Text Rikard Johansson Foto iStockphoto