Etikett: Pensionärer

Upprättelse med ADHD-diagnos på äldre dar

Många äldre får upp ögonen för vad ADHD-problematik innebär i samband med att deras barn eller barnbarn får diagnosen. För en del blir det första steget mot en egen diagnos, då problematiken är starkt ärftlig.

Avskalad budget men satsning på äldreomsorg kvar

Det blev övergångsregeringen som lämnade in budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Men en övergångsregering har begränsade befogenheter och budgeten är därför avskalad och innehåller inga partipolitiska förslag. Däremot ligger en satsning på äldreomsorgen kvar.

”Tryggt att mötas som lite äldre”

Johans liv tog honom från Djursholm via Lausanne, New York och Örebro till Munka Ljungby. Maria stannade kvar i Stockholm för att studera, och efter en fil.kand. fick hon jobb som journalist och informatör på landstinget i Stockholm. En dag i maj år 1994 var Maria på besök i Skåne hos en barndomsvän som hon […]

Pensionärsskatten bort 2020

Regeringen har beslutat att dubblera det tidigare aviserade förslaget till sänkt skatt för pensionärerna. I det förslag som presenterades på en presskonferens i dag ska 4,4 miljarder läggas på en riktad sänkning av den så kallade pensionärsskatten. - Äntligen kan vi se verkliga resultat av pensionärsorganisationernas påtryckningar i frågan, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.