I år sänks skatten för pensionärer och lönearbetare över 65

Sänkt skatt för pensionärer och lönearbetare över 65

I år, sänks skatten ytterligare för pensionärer. Även de som arbetar och är 66 år eller äldre får skattesänkning.

Skattesänkningen för 2022 beror på att det förhöjda grundavdraget höjs för de som under året fyller 66 år eller är äldre. Det innebär att både pensionärer över 65 år samt personer som arbetar och som under året fyller 66 år eller är äldre får en lägre skatt.
Personer under 66 år som har pension har ett högre skatteavdrag.

Att inkomstskatten på lön är lägre från det år en person fyller 66 år beror på att en äldre inkomsttagare har både ett förhöjt grundavdrag och ett förstärkt jobbskatteavdrag, vilket inte en yngre inkomsttagare har. Att skatten på pension är lägre för en person som under året fyller 66 år beror på att en äldre pensionär har ett förhöjt grundavdrag, vilket inte en yngre pensionär har.
– Från det år du fyller 66, och på inkomster upp till 437 000 kronor, betalar du som person mindre i skatt på din lön än den pensionsrätt du får på samma inkomst, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.

För pensionärer som beskattas genom särskild inkomstskatt för bosatta utomlands gäller andra regler som inte är åldersrelaterade.

Foto iStockphoto