Sänkt skatt och ny förmån ger pensionärerna mer i plånboken

Regeringen föreslår flera åtgärder för att stärka pensionärers ekonomi i den kommande budgetpropositionen. Pensionerna höjs genom en ny förmån samtidigt som skatten sänks ytterligare för personer över 65 år. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Bra, säger SKPF Pensionärerna.

Pensionen höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Syftet är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg lön. Tillägget ska utbetalas med upp till 600 kronor per månad för pensionärer som har en inkomstgrundad allmän ålderspension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Den nya förmånen beräknas öka den disponibla inkomsten för 55 procent av samtliga äldre än 65 år. Andelen är något högre bland kvinnor än bland män, 62 procent jämfört med 48 procent.

Ett steg i rätt riktning
– Äntligen ett förslag som gynnar de sämst ställda pensionärerna, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo Sandberg.
SKPF Pensionärerna välkomnar att regeringen nu äntligen kommit fram till ett förslag som gynnar förbundets medlemmar och alla de pensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt.
– Många av våra medlemmar hör av sig till oss och är ledsna och upprörda över att inkomstpensionen är så låg att den inte går att leva på trots att de har jobbat ett helt liv. De kan inte heller förstå att det för en del pensionärer med låg pension inte är någon skillnad alls i jämförelse med en person som aldrig jobbat. Vi har länge efterfrågat att det så kallade respektavståndet mellan en pensionär som jobbat i hela sitt liv bör var större än den pension en person har som aldrig har jobbat, säger Liza di Paolo Sandberg.
– Vi anser att det är ett steg i rätt riktning. Men det är verkligen inte tillräckligt!

Skatteskillnader tas bort
– Men däremot applåderar vi att regeringen nu äntligen tar bort hela skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer.
En följd av att jobbskatteavdrag infördes var att pension och löneinkomst beskattades olika, vilket SKPF Pensionärerna anser borde ha tagits bort för länge sedan.
– Vårt mål har alltid varit att man som pensionär ska kunna leva på sin pension. Inte bara överleva, säger Liza di Paolo Sandberg.
Regeringen har sedan tidigare sänkt skatten för de över 65 år i flera steg för att minska skillnaden i beskattning. Nu föreslår man att det sista steget tas för att sluta den återstående skillnaden. Det innebär att skillnaden i beskattning kommer att vara helt borta 1 januari 2023.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna