När Gull-Britt Melvanius fick höra talas om Seniorpanelen bestämde hon sig genast för att vara med. Förvaltningschef Amelie Gustafsson vill ha en bred uppslutning.

Seniorpanel ger äldre en röst

Amelie Gustafsson är förvaltningschef i Lomma kommun, med uppdrag att förbättra äldreomsorgen i kommunen. Hon och politikerna ville höra vad de äldre själva tyckte om servicen där de bor. Våren 2017 drog de igång Seniorpanelen, som blev ett populärt forum för diskussioner om hur framtiden kan göras bättre.

I stora sessionssalen i Lommas kommunhus möter vi förvaltningschef Amelie Gustafsson, 43 år, och Gull-Britt Melvanius, 71 år, före detta socialchef i samma kommun och numera deltagare i seniorpanelen.
– Jag bor i Bjärred som ingår i Lomma kommun och är också aktiv i SPF Seniorerna Gamla Bjered, säger Gull-Britt Melvanius.
Inbjudan att vara med i seniorpanelen gick ut via lokaltidningen, alla som ville fick anmäla sig. När Gull-Britt Melvanius fick höra talas om idén bestämde hon sig genast för att vara med.
– Vem som helst kan vara med oavsett om man är med i en förening eller inte. När vi drog igång seniorpanelen ville vi ha bred uppslutning, säger Amelie Gustafsson.

”Starka åsikter”
Det finns i dag flera forum för att påverka verksamheterna i kommunen. KPR i Lomma sorterar under Kultur och Fritidsförvaltningen och diskuterar frågor som gäller hela kommunen. Seniorpanelen är ett bra komplement och ett forum där tyngdpunkten ligger på frågor som tillhör socialnämndens ansvar, nämligen aktiviteter och boende för de äldre.
Till den första panelen dök det upp 25 seniorer. Tillsammans med hela socialnämndens fem man stora arbetsutskott och cirka tio tjänstemän blev det en bra sammansättning.
– Vid första mötet var avsikten att vara visionära, temat var allmänt hållet. Vi ville ta reda på mer om vad seniorerna i kommunen verkligen vill ha och behöver. Jag var förberedd på att det skulle bli starka åsikter, och så blev det, säger Amelie Gustafsson och ser nöjd ut.

Göra skillnad direkt
Några ville prata bostäder, andra mötesplatser och aktiviteter för äldre. Eftersom Lomma kommun nyss har öppnat en ny träffpunkt i Bjärred och håller på att bygga ut den så var det naturligt att temat till möte nummer två blev aktiviteter och träffpunkter. Friskis & Svettis, som redan är aktiva i träffpunkten, kom till seniorpanelen och lät alla testa pausgympa.
– Fördelen med blandningen av politiker, seniorer och tjänstemän är att vi kan göra skillnad direkt. Det kom till exempel upp ett förslag om att vi borde sätta upp en intressebrevlåda där invånarna kan lägga brev med idéer av olika slag. Redan veckan därpå satte vi upp en förslagslåda på Mötesplats Bjärred och en på Havsblick i Lomma, säger Amelie Gustafsson.
Att kunna agera direkt på ett förslag från en senior boende i kommunen gav en bra start för panelens fortsatta arbete.
– Vi är många i Bjärred som tycker det är viktigt att vi får en mötesplats som ligger centralt, och något jag hoppas kommer upp på agendan till nästa panelmöte är matsituationen, säger Gull-Britt Melvanius.
Kost och mat är viktiga frågor för äldre människor. Både samvaron kring måltiderna och att näringsbehovet tillgodoses med en allsidig kost. Socialnämnden har gett ett uppdrag åt förvaltningen att utreda hur detta kan bli bättre. När projektledare är på plats blir seniorpanelen ett bra inspirationsforum för att kunna utveckla frågan i kommunen. Och nu kommer Gull-Britt in på ett annat spännande ämne som hon brinner för.
– Jag tycker det är viktigt att vi seniorer hänger med i teknikutvecklingen, själv har jag skaffat mig en klocka som mäter olika hälsodata. Framtiden signalerar olika typer av robotstöd för seniorer. Det är viktigt att vi hittar forum där vi kan prata om detta och förbereda oss på det, säger Gull-Britt Melvanius.

Digital utveckling
I kommunen finns något som heter Fixaren, en gratis tjänst för alla över 75 år. Man kan få hjälp med att byta taklampor, gardiner och annat, allt för att undvika fallolyckor.
– Ytterligare en idé som kom upp på förra seniorpanelen var frågan om den kommunala tjänsten Fixaren skulle kunna hjälpa de äldre med att ta sig ut på internet, säger Amelie Gustafsson. Även denna idé arbetar vi vidare med för att se om vi kan förverkliga dem.
– Jag gillar att ha en ingång för att kunna påverka. Det är bra att man ser på oss seniorer som en viktig resurs, avslutar Gull-Britt Melvanius.

  • Seniorpanelen
    Panelen har inte samma formella status som KPR, och äger rum mer i work shop-form.
    Panelen träffas två gånger per år.

Text Kersti Hilding Hansen Foto Kersti Hilding Hansen