Så klarar du krisen – digital föreläsning med SKPF

Välkommen på en digital föreläsning med Ola Olander, SKPF Pensionärerna, som tidigare arbetat inom räddningstjänsten. Lär dig mer om hur man agerar vid en krissituation.

Vad behöver man tänka på i en krissituation? Ola Olander har erfarenhet från sitt tidigare arbete i räddningstjänsten och berättar hur du förbereder dig för kriser och katastrofer med tonvikt på hemmet. Han kommer att prata om hur du förbereder dig och familjen med kommunikation, värme, vatten och mat samt hur du skyddar dig mot brand. Allemansrätten och eldning i skog och mark är också ett område som tas upp. Samma föreläsning genomförs vid två tillfällen. 

När? 
Måndag 30/8 och tisdag 31/8, klockan 10–12. 

Var? 
Via Zoom. Föreläsningarna kommer att spelas in.

Anmäl dig här
Anmäl dig till ett av de två tillfällena via detta formulär: Länk till anmälan 

Du får en möteslänk till Zoom via mejl närmare föreläsningen. 

Bättre tänka efter före 
Projektet Bättre tänka efter före handlar om att öka vår förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Genom åren har våra avdelningar, föreningar och distrikt deltagit i projektet. Vi har haft föreläsningar, konferenser och studiecirklar. Genom projektet har vi skapat ett stort engagemang och bidragit till ökade kunskaper i projektets viktiga frågor, över hela landet. 

Projektet är ett mångårigt samarbete mellan  SKPF Pensionärerna och PRO. Detta har varit möjligt genom stöd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Under 2021 har projektet beviljats medel för att fortsätta informera medlemmar och andra äldre, om vikten av det förebyggande arbetet. Projektet har en arbetsgrupp med företrädare från SKPF och PRO. 

Senaste artiklarna