SKPF Pensionärerna stödjer fackförbundet Kommunals kampanj, som kräver att regeringen redan i höstbudgeten prioriterar humanare regler i sjukförsäkringen.

SKPF: Dags för humanare sjukförsäkring

SKPF Pensionärerna stödjer fackförbundet Kommunals kampanj, som kräver att regeringen redan i höstbudgeten prioriterar humanare regler i sjukförsäkringen. Ett av kraven som SKPF stödjer är att avskaffa tidsgränserna vid 180-dagars respektive 365-dagars sjukskrivning. En gräns som särskilt påverkar äldre arbetstagare som blir sjuka på grund av tunga arbeten.

– Vi stödjer argumenten för en humanare sjukförsäkring. De rigida reglerna påverkar i allra högsta grad dem som arbetar inom vård och omsorg, samt de med tunga jobb. Många av dem som drabbats av detta är redan våra medlemmar, många bli det i framtiden, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.
– Jag blir upprörd när jag hör hur alltför många farit illa under alltför lång tid. Och hur dåligt de blivit behandlade av sjukförsäkringssystemet. Det är kroppen som avgör när en människa blir frisk inte Försäkringskassans kalender, fortsätter Liza di Paolo-Sandberg.

Hjälpa eller misstänkliggöra
Även De handikappades riksförbund, DHR, har framfört kritik mot rådande behandling av människor i sjukförsäkringen och skriver i ett debattinlägg i Altinget:
”Vi frågar oss vem Försäkringskassan egentligen är till för och vad myndighetens uppdrag är. Är det i första hand att hjälpa eller att misstänkliggöra individen och dennes behov av stöd?”
I artikeln kritiseras Försäkringskassan för att snarare vara en kontrollinstitution än en instans för stöd och hjälp och att detta i sin tur kan ödelägga förtroendet för hela välfärdssystemet.

Många tvingas gå i tidig pension
– Vi har många medlemmar som känt sig tvingade att gå i tidig pension på grund av sjukdom, när de blivit utslitna i jobbet. En och annan har också valt att ta pension på grund av att de blivit utförsäkrade. Dessa, i många fall kvinnor, får i stället nöja sig med en livsvarig låg pension. Så borde det inte vara, säger Liza di Paolo-Sandberg.

I kampanjen framhåller Kommunals ordförande Tobias Baudin hur orättvist sjukförsäkringen är utformad i dag och hur strikta och rigida regler slår mot dem som kanske behöver sjukförsäkringen bäst.

Vill inte ha piska och bestraffningar
– Nu är det med piska och bestraffning sjuka människor ska tvingas tillbaka till jobbet. I stället för rigida tidsgränser vill vi ha stödpunkter som utgår från varje individ och som handlar om rehabilitering. En mänskligare sjukförsäkring, helt enkelt, säger Tobias Baudin i en intervju till Kommunalarbetaren. 

Tobias Baudin är också kritisk mot det han kallar ”hitte-på-jobb” – som innebär att alla sjukskrivna efter 180 dagar få sin arbetsförmåga prövad mot andra förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden.
– Vilket ”annat förekommande arbete” ska en undersköterska med utsliten rygg och axlar förväntas klara av? I dag betyder det bara att man skickar ut barnskötare, bussförare och undersköterskor i arbetslöshet i stället för att få hjälp tillbaka till sina arbeten som dessutom behöver arbetskraft, säger han i intervjun.

  • I kampanjen framför Kommunal tre krav för att förändra sjukförsäkringen redan i höst:
    Att tidsgränserna vid 180-dagars respektive 365-dagars sjukskrivning helt försvinner.
    Att kraven på ”hitte-på-jobben” förändras och förtydligas
    Att ta bort karensavdraget för alla yrkesgrupper.

Läs artikeln i Kommunalarbetaren

Text ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman