SKPF kräver bättre brandskydd för äldre

Äldre i samhället löper störst risk att drabbas när brandskyddet brister. Förra året avled 113 personer i bränder vilket är den högsta siffran på sju år, över hälften var 65 år eller äldre. I ett nytt lagförslag om bostadsanpassningsbidrag har inte regeringen tagit fasta på detta.

Där hade man haft möjlighet att i skrivningen inkludera säkrare brandskydd för äldre. Trots att statistiken talar för sig själv valde regeringen bort den möjligheten. De fyra pensionärsorganisationerna kräver nu en ändring.

”Tillsammans representerar vi 830 000 pensionärer i Sverige. Vi kräver likvärdigt brandskydd för alla äldre och funktionshindrade, och uppmanar riksdagen att ändra regeringens förslag så att risken att dö i brand kan minskas”, skriver SKPF pensionärerna, SPF seniorerna, PRO och RPG i en debattartikel i Aftonbladet.

– Jag tycker att det är en självklarhet att exempelvis alla äldreboenden borde vara utrustade med sprinklersystem och att äldres brandskydd borde ses över, så att alla åtminstone hade en brandvarnare i sitt hem, säger SKPF pensionärernas ordförande Berit Bölander.

Läs hela artikeln på Aftonbladet debatt

Foto iStockphoto