SKPF Pensionärerna och PRO kommer att se till att frågan om att man ska kunna leva på sin pension i allra högsta grad finns med i den kommande valrörelsen.

SKPF och PRO: Pensionssystemet levererar inte det som utlovades

Det sprids en myt om att det svenska pensionssystemet ger tillräckligt höga pensioner och att pensionärerna lever gott. Detta är inte sant, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna och Christina Tallberg, Pensionärernas riksorganisation, PRO.

När dagens pensionssystem sjösattes utlovades att den allmänna pensionen skulle ge minst 60 procent av slutlönen i pension för den enskilde pensionären. I dag får en nybliven pensionär mindre än 50 procent av sin slutlön när hen går i pension. Om ingenting görs kommer andelen att fortsätta sjunka för framtidens pensionärer.

Den genomsnittliga allmänna pensionen för kvinnor är i dag 11 800 kronor före skatt. Så låg pension får kvinnor som har ett helt yrkesliv bakom sig. Männens genomsnittliga allmänna pension är några tusenlappar högre i månaden. Det finns naturligtvis undantag. Vissa grupper har mycket förmånliga tjänstepensioner som ibland dessutom kompletteras med privata pensioner. Detta gäller dock inte för majoriteten av pensionärerna. Vi menar därför att pensionssystemet måste leverera på det ursprungliga löftet och ge pension som uppgår till minst 60 procent av slutlönen och som kompletteras med ungefär tio procent i tjänstepension.

En bidragande orsak till myten om att de svenska pensionerna är bra nog är en rapport från tjänstepensionsföretaget Alecta som presenterades under våren. Alecta har gjort en undersökning – inte avseende hur pensionssystemet fungerar – utan av dagens pensionärers inkomster. Det innefattar den allt större grupp pensionärer som har hög inkomst eftersom de fortsatt att arbeta efter pensionen. Det klarar långt ifrån alla pensionärer. 

Garantipensionen är på drygt 8 600 kronor i månaden, men vem kan på allvar tycka att det är en bra pension?

I Alectas undersökning utelämnas dessutom personer över 85 år. Detta är en växande grupp som ofta har låga pensioner. Alecta tittar i stället på åren närmast efter att pensionsåldern inträtt, alltså tiden då många tar ut sina tjänstepensioner. I undersökningen framhåller Alecta att många med låga pensioner till och med får det bättre efter pensionen. Och det är förvisso sant att personer som aldrig förvärvsarbetat eller förvärvsarbetat lite får garantipension om de bott 40 år i Sverige. Garantipensionen är på drygt 8 600 kronor i månaden, men vem kan på allvar tycka att det är en bra pension?

Vi i SKPF Pensionärerna och PRO representerar tillsammans nästan en halv miljon pensionärer. Vi och våra medlemmar vill att löftet som politikerna en gång gav, nämligen att den allmänna pensionen ska ge minst 60 procent av slutlönen, ska uppfyllas. Eftersom pensionssystemet är ett avgiftsfinansierat system måste avgifterna höjas, i ett första steg från dagens 17,21 till 18,5 procent. Vi vill också att skatten på lön och pension ska vara lika, eftersom pension är uppskjuten lön. 

Vi välkomnar att pensionsfrågan nu kommer upp till en offentlig debatt. Alltför länge har frågan gömts undan bakom stängda dörrar i Pensionsgruppen. Våra medlemmar i SKPF Pensionärerna och PRO känner inte igen sig i påståendet om att pensionssystemet ger tillräckligt höga pensioner. Därför arbetar vi för att den allmänna pensionen ska höjas. I väntan på att det blir verklighet menar vi att förslaget om en höjning av pensionsåldern måste pausas. En höjd pensionsålder riskerar att öka klyftan bland de pensionärer som lever gott på pensionen och de som trots ett långt arbetsliv inte får en värdig pension. SKPF Pensionärerna och PRO kommer att se till att frågan om att man ska kunna leva på sin pension i allra högsta grad finns med i den kommande valrörelsen.

Debattartikeln är publicerad i alltinget.se

 

Text Liza di Paolo-Sandberg Förbundsordförande SKPF Pensionärerna, Christina Tallberg Ordförande PRO, Jan Andersson Förste vice ordförande PRO, Lars Bromander Vice Förbundsordförande SKPF Pensionärerna