Berit Bölander (tvåa från höger) var en av paneldeltagarna på temat "Politikens roll för fler seniorboenden".

SKPF Pensionärerna: ”Byggandet måste verklighetsanpassas!”

I fredags hölls Seniorvärldskonferensen i Göteborg kring frågan ”Hur ska våra seniorer bo?”. SKPF Pensionärerna deltog tillsammans med en uppsjö av byggbolag, politiker och intressegrupper, och framförde förbundets tydliga budskap:
”Det måste byggas fler och anpassade bostäder för äldre!”

En bild som målades upp av flera av aktörerna på konferensen var att svenska pensionärer är välbärgade, välmående och beredda att betala rejält för sitt boende. En bild som SKPF Pensionärernas utsända gjorde sitt bästa för att nyansera.

– Som grupp har äldre en starkare ekonomi än tidigare och i internationell jämförelse har Sverige en låg andel fattiga pensionärer, men ändå går utvecklingen åt fel håll. Under senare år har andelen äldre med relativt låg ekonomisk standard ökat i Sverige, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander, som deltog i en paneldebatt tillsammans med bland andra Barbro Westerholm (L) och Christina Rogestam från SPF Seniorerna.

SKPF Pensionärerna menar att såväl politikerna som byggsektorn måste verklighetsanpassa sig. Och det snarast. Var fjärde svensk kommer vara över 65 inom tio år, enligt Statistiska Centralbyrån. Boverket flaggar för ett byggbehov på över 700 000 nya bostäder under samma period. Lägg därtill den senare tidens stora invandring och vi har ett behov av uppemot en miljon nya bostäder, där långt ifrån alla tilltänkta boende är köpstarka nog att ge byggbolagen de marginaler de helst skulle önska sig.

– Det byggs för de som har goda inkomster och som redan har ett bra boende, men knappt något för mindre bemedlade som studenter och pensionärer. Det här kan leda till att vi får ett överskott på bostäder samtidigt som bostadskön växer, för vem i dessa grupper kliver in i en nyproducerad hyrestrea som kostar 15 000 kronor i månaden, frågar sig Berit Bölander.

  • Detta vill SKPF Pensionärerna:
  • Att fler bostäder byggs för äldre – fler alternativa boendeformer till rimliga boendekostnader och med god tillgänglighet, samt med möjligheter till sociala mötesplatser, service och kommunikationer.
  • Att kvarboendeprincipen tillämpas endast så länge som den äldre så önskar och har tillgång till god service.
  • Att ensamhet och hög ålder ska ge rätt till bistånd för ett annat boende till rimliga kostnader i olika boendeformer.
  • Att kommunerna på olika sätt ska underlätta för äldre att flytta till annat boende, bland annat genom att aktivt kontakta äldre för att informera och presentera äldreomsorgens tjänster.

Text Rikard Johansson Foto Peter Sandberg