SKPF pensionärerna flyttar fram kongressen två veckor

Med anledning av coronavirusets utbredning har SKPF pensionärernas verkställande utskott, VU, bland annat beslutat att senarelägga kongressen till 23-25 juni. Samtidigt togs en rad beslut som kommer att påverka förbundets verksamhet framöver.

Förbundet gör i dagsläget bedömningen att läget kommer att förbättras framåt sommaren. Osäkerheten kring utvecklingen är dock stor vilket kan påverka möjligheterna att hålla möten under maj månad. VU följer utvecklingen och lämnar nya rekommendationer vid behov.

Vid ett möte den 24 mars beslutade VU att flytta fram kongressen 14 dagar. Det nya datumet blir den 23 till den 25 juni på Aronsborg i Bålsta norr om Stockholm. Övriga tider som har med kongressen att göra flyttas också framåt 14 dagar. Den nya datumplaneringen hittar du i slutet av artikeln.

VU rekommenderar också alla distrikt och avdelningar som ännu inte genomfört sina årsmöten att ställa in och genomför dessa vid ett senare datum dock senast före kongressen startar.

 • Ny datumplanering efter VUs beslut
  29 april Alla kongressombud och ersättare ska vara inrapporterade till VU
  4 maj Senaste dag för överklagande av ombudsvalen
  4-6 maj Förbundsstyrelsen sammanträder i Stockholm
  11 maj Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda. För att underlätta valberedningens arbete är det bra om de skickas så snart som möjligt.
  28 maj Kongressmaterialet sänds ut till alla ombud
  22 juni Förbundsstyrelsemöte på Aronsborg
  23-25 juni Kongress på Aronsborg
  26 juni Nya förbundsstyrelsen sammanträder i Stockholm