SKPF pensionärerna överväger juridiska åtgärder

– Vi kräver reella förhandlingar och det skyndsamt. Avtalet måste förhandlas om nu, och de drabbade pensionärerna måste kompenseras, säger Berit Bölander.

I dag har pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna, som tillsammans organiserar 435 000 pensionärer, grävt upp stridsyxan och överväger juridiska åtgärder för att rädda medlemmarnas pensioner. De kräver att de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna snabbt vidtar åtgärder, kommer till förhandlingsbordet, och rättar till det som gått snett. Nämligen att över 150 000 pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension på grund av ett gammalt tjänstepensionsavtal PA-KL.

– Våra medlemmar kräver att parterna kommer överens. Det är orimligt att 150 000 pensionärer, nästan 10 procent av landets pensionärer, drabbas av en minskning av tjänstepensionen med upp till 1000 kronor i månaden, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

Uppmaning att lösa frågan
Först och främst riktar pensionärsorganisationerna en skarp uppmaning till parterna, fack och arbetsgivare, att omedelbart lösa frågan så att de berörda pensionärerna, före detta kommun- och landstingsanställda, inte drabbas av den drastiska inkomstsänkningen i år.

– Det här är oacceptabelt, man gör bara inte på det här sättet, vi vill sätta ner foten, det får inte gå till så här, säger Berit Bölander.

De båda organisationerna pekar på de uppmärksammade fallen från 1990-talet då några enskilda pensionärer, som användes som pilotfall, gick segrande mot stat och kommuner. Det nu aktuella ärendet påminner starkt om dessa parallella fall, enligt SKPF och SPF, något som även advokat Kenneth Lewis, som drev ärenden på 1990-talet håller med om, skriver TT som skriver om ärendet.

Våra experter tittar på avtalen
Hur en eventuell rättsprocess ska gå till – grupptalan eller något annat sätt – är oklart, enligt Berit Bölander.
– Hur vi går vidare beror helt på de förhandlade parterna. Men eftersom det finns liknande mål sedan tidigare, har våra pensionsexperter börjat titta på dessa mål som var framgångsrika i Arbetsdomstolen och där pensionärerna var framgångsrika. Först då kan vi avgöra i vilken mening vi kan överföra omständigheterna kring detta på nuvarande avtal och om vi ska vidta eventuella juridiska åtgärder eller föra grupptalan.

Kompensera de drabbade

Text Ullacarin Tiderman Foto Rikard Johansson