– Äntligen kan vi träffas igen. Även om vissa restriktioner kvarstår till den 29 september, Mari-Anne Andersson, FS styrelse och Gull-Britt Svensson, avd 52 Ängelholm.

SKPF: Vår tid är nu

I dag inleder SKPF pensionärerna sin 23 kongress på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta.
Nu lägger man ut riktningen för de kommande två åren fram till 2023.

Kongressen kan börja.

I dag den 21 september fortsätter SKPF Pensionärerna sin 23 kongress på Aronsborg i Bålsta. Den första delen genomfördes digitalt i september 2020.

Den här gången ska kongressen behandla 68 motioner i en rad frågor, som pensioner, äldreomsorg, bostäder och även organisations- och verksamhetsfrågor för vårt förbund. Fler beslut ska fattas om stadgarna och ett nytt handlingsprogram ska fastställas.

 

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman