I Sveriges riksdag är antalet 65 år och äldre gravt underrepresenterade.

SKPF: Vi kräver fler äldre i riksdagen

I Sveriges riksdag är könsfördelningen i stort sett jämlik mellan män och kvinnor. Däremot är antalet 65 år och äldre gravt underrepresenterade. Trots att cirka 20 procent av Sveriges befolkning är 65+ är andelen i riksdagen endast 5 procent.

Om kvinnor vore lika underrepresenterade i riksdagen som antalet 65+, skulle de bara utgöra 12 procent av ledamöterna. Men i dagens riksdag är andelen kvinnor 46 procent. Och märkligt vore det väl annars. Men få höjer på ögonbrynen när det påtalas att äldre är underrepresenterade i de flesta politiska församlingar.

Fler äldre med livserfarenhet
Och nu kräver SKPF att riksdagspartierna tar med fler äldre med lång livserfarenhet på valbar plats till riksdagen i valet 2022.
– Vi måste göra våra röster hörda. De politiska partierna måste nominera äldre till valbar plats på sina riksdagslistor, säger SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

– Visst är det märkligt att en femtedel av landets befolkning är så underrepresenterad i Sveriges riksdag. Vi menar att äldre har en annan ingång till många politiska frågor och kan tillföra andra aspekter. De kan luta sig mot en lång och gedigen erfarenhet, som i högre utsträckning borde vara välkommet i de politiska församlingarna. Politiken har inte råd att avstå från äldres erfarenhet och kunskap, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Äldre höjer sina röster
För att ändra på denna åldersdiskriminering och göra de äldres röster hörda inför och efter valet 2022, arrangerar tre av Sveriges pensionärsorganisationer, SKPF pensionärerna, SPF seniorerna och PRO tillsammans med nyhetssajten News55 en äldreriksdag i dag, 25 maj. Målet är att föra fram de äldres självklara krav på att också de ska finnas representerade i landets politiska församlingar, såväl i Sveriges riksdag som i kommunala pensionärsråd, KPR och regionala pensionärsråd, RPR.

Äldre diskrimineras av de politiska partierna när de nominerar sina representanter på valsedlarna till riksdagsvalet. Det menar Björn von Sydow, S, som under en period tillhörde de äldsta i riksdagen. Hans poäng var att detta försvårar möjligheten att lyfta viktiga frågor som rör äldre i riksdagsarbetet. Björn von Sydow är i dag 74 år och satt i riksdagen under perioden 1995 till 2018.

Lagstadga om pensionärsråd i kommuner och regioner
Under äldreriksdagen framförs åter kravet på att lagstadga att varje kommun och region ska ha ett pensionärsråd. Så är inte fallet i dag.
Christina Tallberg, ordförande i PRO, sa i sitt inlägg att de lokala politikerna har nytta av och bör lyssna på de äldre innan viktiga beslut ska tas som berör dem.

– Vi kräver att det lagstiftas om kommunala och regionala pensionärsråd. I pensionärsråden finns mycket kunskap, säger Liza di Paolo-Sandberg.

  • Äldreriksdagens krav 2021
    -Vi kräver att riksdagspartierna listar fler med lång livserfarenhet på valbar plats till riksdagen i valet 2022.
    -Vi kräver lagstiftning av kommunala och regionala pensionärsåd. Vi måste säkra att de äldres röster blir hörda innan beslut fattas som berör dem. Är det upp till bevis. Det vore förnämligt om socialminister Lena Hallengren höll sitt vallöfte från 2018.
    -Vi uppmanar de politiska partierna att ta med fler äldre i sitt politiska arbete och på så sätt bättre tillvaratar den livserfarenhet och kompetens som vår äldre befolkning har.

Vill du följa äldreriksdagen? Klicka här

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto