SKPF: Pensionen måste höjas nu

”Vår grunduppfattning är att man nu, 20 år efter införandet, bör ser över hela pensionssystemet, inklusive garantipensionen och tjänstepensionen, och sluta med att lappa och laga.”
Det slår SKPF Pensionärerna, Tankesmedjan Tiden och PRO fast i den gemensamma rapporten ”Höj den allmänna pensionen”.

Ny pensionsrapport vill höja pensionen

Den försämring av den allmänna pensionen som skett över tid beror, enligt organisationerna bakom rapporten, främst på att pensionssystemet är underfinansierat.
Ett av de viktigaste förslagen i rapporten är således att höja pensionsavgiften från dagens 17,21 procent till 18,5 procent.

Man vill också överföra pengarna som arbetsgivarna betalar in utöver intjänandetaket på 7,5 inkomstbasbelopp (45 865 kronor 2021) till pensionssystemet. Det handlar om cirka 20–30 miljarder kronor årligen, som i dagsläget tillfaller statskassan i stället för inkomstpensionen.

Höjd pensionsålder – fel väg
Organisationerna bakom rapporten, menar också att höjd pensionsålder är fel väg att gå i nuläget. Trots att staten försökt höja pensionsåldern från pensionsnormen om 65 år genom lagstiftning, så är den faktiska pensionsåldern för många grupper alltjämt lägre.
– Den genomsnittliga pensionsåldern för en medlem i Kommunal är i dag 64 år. Alltför låg lön, hårda arbetsvillkor och samtidigt en låg framtida pension är en trist verklighet för många av våra blivande medlemmar. Så får det inte vara, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg: Organisationerna vill också se ett slags ventil i sjukförsäkringen, så att de som har tunga arbeten och slits ut innan uppnådd pensionsålder inte ska behöva ta ut sin pension i förtid med negativa konsekvenser för den framtida pensionen.

Pensionsrapport_Höj den allmänna pensionen

Rapporten kommer att presenteras på ett webbseminarium den 1 juni som du hittar här.

Text Rikard Johansson Foto IStockphoto