I Sverige är den genomsnittliga pensionsåldern högre än i alla andra nordiska länder, visar en undersökning som den finska Pensionsskyddscentralen har gjort.

Svenskar tar ut pension senast i Norden

I Sverige är den genomsnittliga pensionsåldern högre än i alla andra nordiska länder. I en jämförelse som finska Pensionsskyddscentralen har gjort, visar också att den som tar ut pension senare också får högre pension.

– Den som börjar ta ut pension senare får också en högre pension, så på så sätt är detta positiva siffror. Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger den som snart ska börja ta ut sin pension mellan 1 400 kronor och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, säger Hanna Linnér, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Den finska Pensionsskyddscentralen har bland annat samarbetat med den svenska Pensionsmyndigheten och myndigheterna har jämfört vid vilken ålder man går i pension och vid vilken ålder man slutar arbeta helt i de fem nordiska länderna samt Estland.

I Sverige var medelpensioneringsåldern 64,2 år under 2020, vilket är högst av alla länder i undersökningen. Under perioden 2007-2020 har pensioneringsåldern i Sverige ökat med 1,1 år.

– I dag lever vi nästan tre år längre än när dagens pensionssystem infördes på 90-talet, medan den genomsnittliga pensionsåldern bara har ökat marginellt. Om vi inte jobbar längre måste den totala pensionssumman fördelas på fler år än tidigare, vilket ger en lägre pension per månad, förklarar Hanna Linnér.

Många väljer att fortsätta arbeta på deltid även efter att de börjat ta ut sin pension. På Island sker utträdet ur arbetslivet 6,2 år senare än pensioneringsåldern, vilket är den största skillnaden av alla jämförda länder. I Sverige sker utträdet ur arbetslivet 1 år senare än pensioneringsåldern.

– Det varierar väldigt mycket om man vill fortsätta arbeta efter att man har börjat ta ut sin pension. I den här jämförelsen kan vi se att det är vanligt att man i de länder där man tar ut pension tidigt ändå fortsätter att arbeta efter pensioneringen, säger Hanna Linnér.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto