Folkhälsomyndigheten varnar för ökad risk för smittspridning av corronovirus i Sverige.

Ta bort karensdag för sjukvårdspersonal och hemtjänst

Med anledning av den ökade risken för smittspridningen av coronavirus i hela landet, anser SKPFs förbundsordförande Berit Bölander att man som en försiktighetsåtgärd bör ta bort karensdagen för personal inom sjukvård och hemtjänst.

– Den information som vi har i dag visar att de som är mest utsatta och har störst risk för att bli sjuka är de äldre, säger Berit Bölander.
– Vi som pensionärsorganisation har ett ansvar inför våra medlemmar att påtala den förhöjda risken för smittspridning i landet och stödja vad vi menar är konstruktiva förslag i det läge som nu har uppstått, säger hon.

På grund av den ökade risken för smittspridning av coronavirus – har regering och Folkhälsomyndigheten utlyst högsta stabsläge i landet.
Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.
Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Relaterade artiklar

Senaste artiklarna