Etikett: Antidepressiva läkemedel

Äldres bruk av antidepressiva kartläggs

Fler äldre än yngre, personer 65+ får antidepressiva läkemedel utskrivna. Nu vill regeringen veta varför och ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur det ser ut i landet. Målet är att öka kunskapen om hur förskrivningen har utvecklats över tid och vilka effekter det har fått.