Etikett: Biståndshandläggning

Det kan bli enklare att bevilja hemtjänst

Regeringen vill att det ska bli enklare för äldre personer att få hemtjänst. Den förenklade tjänsten ska gälla vardaglig service och personlig omvårdnad. Förslaget kan, om det går igenom i riksdagen, träda i kraft den 1 juli 2018.