Det kan bli enklare att bevilja hemtjänst

Regeringen vill att det ska bli enklare för äldre personer att få hemtjänst. Den förenklade tjänsten ska gälla vardaglig service och personlig omvårdnad. Förslaget kan, om det går igenom i riksdagen, träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslaget gör att det blir större valfrihet för den enskilde och ger den äldre en ökad möjlighet att vara delaktig och bestämma själv vilka tjänster som kan vara aktuella. Man ska i större utsträckning kunna välja vad man vill ha för hjälp, till exempel städning eller matlagning. Och kommunerna ska kunna använda de förenklade besluten när det gäller bistånd i form av service och personlig omvårdnad. Detta förenklade beslutsfattande om hemtjänst för äldre ska vara frivilligt för kommunerna. Möjligheten att ansöka om bistånd på vanligt sätt kommer dock att finnas kvar.

– Äntligen blir det möjligt för de kommuner som vill, att erbjuda hemtjänst på ett snabbare och enklare sätt. Jag vet att det här är efterlängtat av många och jag är glad att vi nu kan gå fram med ett förslag som kommer göra äldreomsorgen mer tillgänglig för den som behöver, säger äldreminister Lena Hallengren.

Den nya bestämmelsen gör det möjligt för kommuner att minska en del i inledande utredningsarbete, som är mycket resurskrävande. Regeringen menar att förslaget kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg.

Socialstyrelsen kommer att få ett uppdrag att följa upp och utvärdera den nya bestämmelsen.