Etikett: Brist på personal

Allvarlig brist på personal inom äldreomsorgen

Inom de närmaste åtta åren kommer146 000 personer att behöva nyrekryteras inom äldreomsorg. En anledning är att äldre över 80 med stora behov kommer att öka kraftigt. Men det är både svårt att behålla och rekrytera ny personal. Främsta anledningen är dålig arbetsmiljö, menar professor Marta Szebehely.